Az oldal cookiekat használ. Szabályzat

Takarításról a fõiskolán

Ahol takarítást is oktatnak

Interjú a Budapesti Gazdasági Főiskola docensével, Endrődy Gáborral

Permalink: http://tisztatertechnologia.hu/cikk/1362/perm

Tagek: interjú endrődy gábor képzés takarítóképzés 2001 november

Share

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Vendéglátó Intézeténél tettem látogatást. Az intézmény elődjét, az első Pesti Kereskedelmi Akadémiát még 1857-ben alapították. Időközben az oktatási paletta kibővült a vendéglátás és szállodai képzéssel, majd az idegenforgalmi felkészítés is polgárjogot nyert. 25 éve folyik a gazdasági szaktanári és szakoktatói képzés.
A főiskola kiszélesedett nemzetközi kapcsolatrendszere ma már lehetővé teszi azt is, hogy hallgatók jelentősebb csoportja külföldön teljesítse gyakorlatát, vagy a külföldi társegyetemeken, főiskolákon végezzen egy vagy két szemesztert, illetve a külföldi diákok és tanárok fogadása is megoldott. Beszélgetőpartnerem Endrődy Gábor docens, 1977 óta dolgozik a főiskolán.

T.Sz.Zs: Milyen út vezetett a főiskolai oktatáshoz?

E.G.: Elvégeztem a vendéglátóipari középiskolát, a Vendéglátóipari Főiskolát, ahol szaktanári diplomát is szereztem, aztán a Közgazdaságtudományi egyetemet. 1985-86 óta tanítok a főiskolán. Először még nem oktatói státuszban voltam, hanem tanüzem-igazgatóként dolgoztam, 1986-tól tanítok a Vendéglátó Intézetnél, mint külső óraadó, és mint adjunktus, aztán későbbiekben, mint docens.

Mit tanít jelenleg?

Alapvetően a vendéglátó tevékenység szervezésének, és gazdálkodásának témakörét tanítom, ezen belül tantárgyfelépítésünk négy ciklusából a harmadik ciklus tantárgy felelőse vagyok.
Az első ciklus általános szervezési, gazdálkodási alapozás, a második a vendéglátóipari egységek létrehozása, a harmadik a vendéglátó egységek, és vállalkozások üzemeltetése, a negyedikben pedig a diákoknak egy teljesen új vendéglátó egységet kell gondolatilag megalkotni az előző évek szintetizált ismeretei alapján.

Milyen formákban és milyen létszámmal folyik az oktatás?

Nagy intézménnyé nőttük ki magunkat, 8600 körül van jelenleg a hallgatói létszám. Többféle képzés van: kereskedelmi, idegenforgalomi, szállodai, illetve a vendéglátós-szállodai kar, van nappali képzés, most már nincs levelező, és nincs esti, hanem távoktatás. Az elmúlt évtizedben nagyon felerősödött az úgynevezett tanfolyami képzés. A tanfolyami képzések ma már majdnem mind akreditáltak, tehát államilag elismertek, illetve az állami finanszírozási rendszerben nappali képzésként vehetnek részt itt a hallgatók egy bizonyos létszámig.

A tananyagban hol helyezkedik el a takarítás?

A vendéglátós képzésben inkább kiegészítő tevékenységként jelenik meg, míg a szállodás képzésben markánsabb tevékenységként. Ott is kiegészítő, de nagyobb óraszámot, nagyobb, specializáltabb apparátust igénylő tevékenységként jelenik meg, mint a vendéglátósoknál. A vendéglátós tananyagban megemlítjük, hogy a takarítás kiegészítő folyamat, természetesen vannak személyi feltételrendszer igényei, van speciális technológiája, amely alapvetően élelmiszerbiztonsági, higiénés alapú technológián alapszik. Az elmúlt évtizedben a mi szakmánkban is megjelentek azok a multinacionális cégek, amelyek a saját maguk takarítási algoritmusával, takarítási terveivel, specializált célvegyszereivel dolgoznak. Azóta ezeket mi is részletesen tanítjuk: hogyan lehet fölépíteni a takarítási tervet, milyen szervezési és gazdasági előnyei, netán hátrányai vannak a tevékenységnek. Alapvetően én a képzésemben azt tartom legfontosabbnak, hogy az élelmiszerbiztonság érdekében a takarítás nélkülözhetetlen, meghatározó.
A magyar vendéglátást nagyon sokszor érik azok a vádak, példálózgatások, hogy pl. a WC-kre nem tudnak ráülni, mint a McDonald's-nál, vagy a vendégtéri tisztaság nem olyan, mint a McDonald's-nál. Azt mindig elmondom az oktatásban, vagy bármiféle magánbeszélgetésben is, hogy addig, amíg a vendéglátás egy jelentős része a mai napig is hypo-ultra kombinációjánál tart, addig egy McDonald's alapvetően profi vegyszerrendszerrel dolgozik. A saját maga által kifejlesztett adagolókat, töménységeket, koncentrációkat, visszaellenőrzéseket (pl. indikátorpapírok) használják a takarításban, és minden problémára kitaláltak megoldást. Ez példaértékű a vendéglátásban és húzóerő is. Mindemellett, mi nem azt akarjuk oktatni, mi a McDonalds vendéglátás, hisz ők is csak egy szelet az egészből, de én úgy gondolom, hogy ami színvonalas, ami szolgáltatás értékű, azt át kell venni, azt tanítani kell a magyar vendéglátásban.
A hazai vendéglátásban a lélektani áttörés 1976-77-ben volt, amikor megnyitott a Hilton, mert ő egy amerikai lánc szállodája. Hozta a standardjait, a standardban hozta a takarítási standardjait, és hozta azokat a vegyszereket, amiket akkor még nagyon drágán lehetett tőkés importból, külön engedélyeztetve, valutáért beszerezni. Akkor volt egy kis negatív felhangja ennek az egésznek szakmailag, hogy: micsoda dolog, hogy a nehezen megkeresett valutámból takarítószereket, meg vegyszereket vegyünk...! Pl. a Hyatt is ezután nyitott, és azt mondták a beszállítók, hogy csak akkor vállalják a garanciát, ha a szállodában pontosan azt a vegyszert veszik, pontosan azt a szórófejet, pontosan azt a technológiát használják, amit ők ajánlanak, és akkor mindig tisztaság lesz, és 20 év múlva sem megy helytelen kezelés miatt tönkre a berendezés. Tehát igazán a szakmában az a nagy tanítás ekkor kezdődött, és aztán a következő lépés a tisztaság iránti igény generálódása a vendéglátással szemben. Emlékszem, a korábbi időszakban – még itt a főiskolán is – volt az ultra, a hypo, a kézi mosogatószer, Sidol, meg fémtisztító, és itt a történetnek vége is volt. Tettük tönkre a felületeket, használtuk a nem megfelelő töménységeket. Amilyen károsodásokat lehet a Superdollal követni a felületeken, az felmérhetetlen. A takarítással lehet spórolni, de a másik oldalon ott van a javítási költség, az üzembiztonság... Ezeket én mindig külön hangsúllyal mondom, és példákat is hozok. A diákok figyelmét felhívom arra, hogy a multi cégek komoly támogatást adnak, jól elkészített takarítási terveket, konzultációt, beszélgetést ajánlanak föl.

Önök milyen vegyszereket használnak?

A főiskola tanüzeme Diversey termékeket használ: adagolókat, vegyszereket, egyebeket és információim szerint nagyon jók a tapasztalataik.

A képzésbe hogyan épül be a takarítás?

A szobatakarítási terv van jelen a képzésben, és az önálló munkakörök: szobalányi, szobaasszonyi munkakör, emeleti takarítók, illetve nagy közös helyiségek takarítása is megjelenik. A mi képzésünkben, hangsúlyozzuk azt, hogy a különböző kiegészítő folyamat elemeknél melyek azok a momentumok, amelyeket csak akkor lehet végrehajtani, ha működik a fő folyamat. Egy napi takarítást nem tudunk elvégezni havonta. Viszont vannak bizonyos részek, amelyek ugye kihúzhatók, pl. ne akkor történjen a takarítás, amikor a pörkölt értékesítés van, vagy előtte, vagy utána. Gyakorlatilag majdnem mindegy egy hetes zárva tartásnál, hogy az első, a harmadik, vagy az utolsó nap takarítunk-e. Míg a napi takarítást csak aznap, és csak akkor lehet elvégezni, amikor befejeződött az előkészítés, a főzés, és nem dolgoznak a helyiségben. Tehát mi folyamat oldalról közelítjük meg a takarítást.
A tananyagban én ezen kívül elkezdtem foglalkozni egy picit azzal a jelenséggel, hogy a külső megbízásos tevékenységben hogyan jelenik meg a vendéglátásban a takarítás. Foglalkozunk vele, hogy a napi, heti és havi takarítás hogyan kerül megosztásra a belső apparátusban dolgozók és a külső vállalkozás között.
Tervezőként is foglalkozom a takarítással. Amikor hozzáfogunk egy tervezéshez, akkor az első beszélgetésben azért mindig benne van az, hogy hogyan nézzen ki a szálloda, az étterem, de a következő kérdések között ott van a takarítás, gépi lesz-e vagy kézi, milyen helyiségeket igényel, stb. Van a képzésnek egy szakasza, amikor tervezést is tanítunk. Házi feladatként is el kell készíteni egy vendéglátó egység tervét a diákoknak, és gondolni kell arra is, hogy szükség lesz takarítószer, takarítóeszköz tároló helyiségre. Kell a szállításokra gondolni (kül-, és beltéri) kocsimosásra, tárolásra. A tervezésnél felhívjuk rá a figyelmet, hogy amikor vendéglátóipari egységet alakítanak ki, akkor a hideg padló és az oldalfal találkozásánál hornyolt burkolat legyen a jó takaríthatóság miatt.
Más megközelítésben a mosogatás is takarítás, foglalkozunk vele, ahhoz is kapcsolódik eszközállomány.
A HACCP-al is foglalkozom, készítettem már több dokumentációt.
A HACCP tulajdonképpen fizikai, biológiai, kémiai szennyeződés elől való menekülés. Ez a menekülés egyrészt takarításból áll, annak a rendszeréből, a búrától a mennyezetig, a falig, a kövezetig, az asztalig, a számítógépekig...
A HACCP dokumentációjának elég komoly terjedelmű a melléklete, egyrészt a takarítási tervek leírása, és annak a gyűjteménye, hogy az adott helyiségekben milyen technológiát javasolunk. Oktatási oldalról most értem el odáig, hogy a saját tantárgyi félévemben foglalkozni fogok a HACCP-vel.

Hány órában tanítanak takarítást?

Önmagában a takarítás óraszámát nagyon nehezen tudnám meghatározni, mert folyamatosan érintem a tananyagban. Amikor én az egyes helyiségekről beszélek, akkor a helyiségekben a megszervezett technológiai folyamatok mellett automatikusan beszélek arról, hogy ott milyen takarítási folyamatok lehetnek. Bármilyen technológiai leírást készítünk egy helyiségről, akkor először a fő folyamatot írjuk le, és utána a fő folyamat mellett, hogy abban a helyiségben milyen a takarítás feltételrendszere, és hogyan valósul az ott meg. Mindenképpen érintjük, csak nem kiemelten, hanem a legtermészetesebb velejárójaként a hétköznapoknak.

Milyen végzettséggel bír, aki tanítja a takarítást?

Semmiféle specifikált végzettségű ember ebben a témában nincs, mindenki a technológia oldaláról, a közgazdaságtan oldaláról került be oktatóként. Az összes alkalmazott ismeretet oktatjuk.

Alkalmassá teszik-e a hallgatókat ilyen jellegű tevékenység irányítására, vagy arra, hogy el tudják dönteni, mit várjanak el egy takarítócégtől?

Tudni kell, hogy a főiskolai képzés keretében a diákok a harmadik félévben kötelező gyakorlaton vesznek részt, mely négy szakaszra osztható.
Az első szakaszban konyhai, másodikban éttermi, a harmadikban a szállodákban a földszinti, a negyedikben pedig az emeleti munkakörök elsajátítása a feladatuk. Hat hónapos a gyakorlat. Arányosan, egynegyed-egynegyed részben töltenek időt az egyes munkahelyeken, és pl. az emeleti egynegyed rész aktív szobalányi feladatot jelent. Sőt, a szállodai gyakorlatnál a szobalányi munkakörben dolgozók mennyisége eleve úgy van megállapítva, hogy aktív segítőként, résztvevőként folyamatosan ott vannak főiskolás diákok a szobatakarításban, ágyhúzásban, stb. Ha nem lenne a diák, akkor nem tudna működni a szálloda, mert a létszám így van megállapítva. A diákok aktívan részt vesznek mindenben: a WC-takarítástól a szőnyegtisztításig, ami a takarításba belefér.
Néha a kicsit elkényeztetett diákságnál vannak negatív visszhangjai is, miszerint túlzott mennyiségűnek érzik a szobalányi feladatot, és azon belül a takarítást. De ez is hozzátartozik a szakma lépcsőfokaihoz, valahol itt kezdődik az, hogy valaki egyszer szállodaigazgató legyen.
Üzemlátogatásra is megyünk, igyekszünk a képzés alatt a gyakorlóhelyen kívül legalább 15-20 vendéglátó, szállodaegységet megmutatni a diákoknak. Az üzemlátogatásokon, pl. mindig bemegyünk a szobaasszonyi, vagy szobalányi szobákba. Minden gyakorlóhelyen, ahol alkalmazzák a szobatakarítási tervet, megmutatjuk a polcrendszereket, a vegyszereket, melyek nagy kiszerelésben találhatók, elmondjuk, hogy azokat hogyan adagolják szórókba, edényekbe. Mindig felhívjuk rá a figyelmet, milyen veszélyforrásokat rejtenek a vegyszerek, hogy oda kell figyelni, hogy az embereket ki kell oktatni az alkalmazásra. Kiemeljük, hogy milyen óvintézkedéseket tegyenek, és mi történjen baleset esetén. Általában a diákoknak tetszenek a nagy kiszerelésű flakonok, és hogy saját maguknak fejtik le a kis edénykékbe a vegyszereket. Van, ahol külön "vegyszerszobák" vannak, oda csak egy személy mehet be, hogy a töménnyel találkozzon, ő már csak kiadja a kis töménységűt. Ezt is igyekszünk nekik bemutatni, és igyekszünk annyit beszélni róla, hogy természetes legyen a kezelés, mikor kikerülnek a szakmába.

Van-e gyakorlati oktatás?

Nem nevezzük úgy, hogy takarítási gyakorlati oktatás, mert a szobalányi tevékenység jelentős részben erről szól, meg arról, hogyan kell lehúzni a párnát, meg ki kell tenni a képeslapot a vendég mappájába, stb., de a jelentős rész takarítás. Amikor egy gyakorlóhelyen ott vannak a diákok, kapnak instrukciót arra, hogy hogyan osszák be az idejüket, mennyi legyen a fajlagos egy szobára jutó takarítási idő. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nemzetközi gyakorlatban elterjedt (még nem mindenütt alkalmazott, de egyre több helyen), hogy a fertőtlenített, takarított állapotra mutató kis matricákat (WC-ket átkötő fertőtlenítettségre utaló), feliratokat helyeznek el. Ennek a jelentőségét mindenféleképpen igyekszünk hangsúlyozni.

Kell-e vizsgázni belőle?

Egyértelműen ilyen módon nem kell. A gyakorlat teljesítéséért nem kap osztályzatot a diák, de csak akkor léphet tovább a képzésben, ha teljesítette a gyakorlatot megfelelő óraszámban, és a belső szöveges értékelése is megfelelő.

Hangsúlyozzák-e mennyire fontos a professzionális gépek, eszközök használata?

A műszaki ismeretek tantárgyban van önállóan takarítógépekről fejezet, már kb. 20 éve. Egy nagy probléma van ma a vendéglátással: nagyon sok esetben a vendéglátás bekerül valami nagyon drága négyzetméterért bérelt területre, és igyekeznek annyira összezsúfolni a technológiai területeket, hogy nem marad köztük hely, ahol mozogjanak a takarító gépekkel, illetve a takarító gépek nem tudnak bemenni a készülékek alá, stb.
Megemlítem a képzésben, hogy bizonyos méret alatt a takarító gép soha nem fog elterjedni, egyrészt az ára miatt, másrészt mert nem biztosítható a mozgékonysága, helyigénye, nem tud bejutni mindenhová. A mi szakmánkban az is óriási probléma, hogy több mint 40000 vendéglátó üzlet van az országban, és ezek jelentős része nem komoly technológiai felszereltségű, csak olyan, mint egy jól felszerelt háztartási konyha. Nagyon sok vendéglátó egység jó odafigyeléssel, háztartási tűzhellyel és felszerelésekkel is tökéletesen tud működni, mert csak annyi vendégük van, amennyi így is ellátható színvonalasan. Van 12000 adagot főző nagy konyha, és van napi 20 adagot főző is – utóbbi, ha belegondolunk, egy kicsit nagyobb háztartásnak felel meg.
Nehéz meghúzni a határvonalat: a jó gazda gondosságával háztartási eszközökkel is nagyon sokáig lehet nagyon jól működtetni vendéglátást. De ha nincs a tulajdonos gondossága az emberekben, akkor napok alatt tönkre lehet tenni felületet, eszközt, gépet. Az üzemi vendéglátás, meg a nagybani vendéglátás külön műfaj.

Kívánják-e bővíteni a takarítási képzést?

Fakultatív órában mindenképpen adott lenne a lehetőség a bővítésre.

Mivel foglalkozik még?

Vendéglátó szakértőként foglalkozom vendéglátó egységek tervezésével. Már többször vettem részt olyan szakértői munkában, ahol az épületszolgáltatások szerződésbe adásáról kellett dönteni: legyen, ne legyen, értékelni, mit hozhat költségben, mit hozhat eredményben, mit hozhat munkaszerződésben. Többezer négyzetméter esetén ezek komoly tényezők. Tehát ilyennel már foglalkoztam.

Az épülettisztító és mesterképzésről hallott már?

Múltkorában láttam a tv-ben egy riportot ezzel kapcsolatban és átértékeltem ezt az egész dolgot egy picit. Milyen igaza volt a riportalanynak, hogy a sok kóklerral szemben az ő szaktudását próbálta erősíteni. Összességében egy épülethez hozzányúlni, mint takarító, az egy fajta tudást igényel, nem pedig annyi, hogy odamegyek a vizes ronggyal, és elkezdem törölgetni, és aztán tiszta lesz, mint otthon az ecetes rongyos ablaktisztítás.
Valójában a takarítás jó. Szimpatikus volt, és teljesen jogosnak tartottam a véleményét.

Az önök képzése már OKJ-s?

Nem, még nem OKJ-s. ...De szeretnénk, ha az lenne...

Ehhez csak egy jó programot kell összeállítani. Sok sikert!


Megjelent: 2001-11-05

Szerző: Tamásné Szabó Zsuzsanna

Tagek: interjú endrődy gábor képzés takarítóképzés 2001 november

Share

<< 0 1 2 3 4 >>

Megjelent a legújabb, a 2021-es nyári TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin legújabb számát!Tovább

Takarítási Forradalom

– Tény vagy fikció?

Az Egyesült Királyságban dolgozó tudósító szerint itt az ideje megkérdőjelezni a világjárvány előtti időkben alkalmazott takarítási rendszereket. Mert itt a nagy betűs Takarítási Forradalom.

Nem volt olyan ember bő egy évvel ezelőtt, aki elhitte volna, hogy egy olyan év fog következni, amit mindannyian megtapasztaltunk. Nemigen volt senki, aki előre látta volna, hogy lezárásokra, fázisokra osztott újranyitásra lesz majd szükség.
Tovább

Újranyitás biztonságosan a Covid-19 pandémiát követően

– Tippek fürdőknek, kulturális- és sportintézményeknek

A Covid-19 pandémiát követően az üzemeltetőket nagyobb felelősség terheli az szolgáltatások széles körű újraindításánál. A közegészségügyi/járványügyi előírásokat az intézményeknek még szigorúbban kell követni, hogy tevékenységük biztonságosabb legyen, de maguknak a szolgáltatás igénybevevőinek is nagyobb óvatossággal érdemes eljárni.Tovább

Fertőtlenítési tippek

– Kemikáliákkal, vagy azok nélkül

A háztartásunkba számos helyről kerülhetnek baktériumok: bevihetjük azokat a kezünkön a megérintett felületekről, a bőrünkön, a ruháinkon, vagy akár a használati tárgyainkon is. Ezért fontos, hogy otthonunkat a rendszeres takarítás mellett fertőtlenítsük is, különös tekintettel azokra a tárgyakra, eszközökre, amikkel gyakran érintkezünk. Tegyük hozzá, főleg ezekben a vírusos időkben.

Az LG szakértői összegyűjtötték, a lakás mely pontjaira érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk és milyen módszerekkel fertőtleníthetjük ezeket a helyeket hatékonyan.
Tovább

Mi kell a nyilvános mosdók biztonságos használatához koronavírus-járvány idején?

– Higiéniai szakemberek tippjei

Hat higiéniai ajánlás, amelyre érdemes figyelmet fordítani a járvány idején, a nagyobb biztonság érdekében, a nyilvános WC-k használatakor.

A koronavírus miatt fennálló korlátozó intézkedések ideje alatt is számos üzlet, bevásárlóközpont és szolgáltató működik. A pandémia miatt a nyilvános mosdók használata is fokozottabb kockázatokat jelenthet. A globális higiéniai termékekre és megoldásokra szakosodott Essity vállalatcsoport Tork üzletágának most megjelent tanulmánya sorra veszi azokat a szempontokat, amelyeket érdemes betartani saját higiénés biztonságunk érdekében a nyilvános mosdók használatakor.
Tovább

Így fertőtlenítünk a járványügyi helyzet hatására

– Nem vagyunk elég tudatosak

Tízből kilenc ember gyakrabban mos kezet a járványügyi helyzet hatására, a ruhákat azonban csak a megkérdezettek egyharmada mossa és fertőtleníti az eddigieknél körültekintőbben.

Bár az egészségügyi szakembereknek hisznek leginkább higiéniás kérdésben a magyarok, sokan hallgatnak a család és a barátok tanácsaira, illetve szívesen tájékozódnak az internetről is a témában, derül ki a Lysol fertőtlenítő termékcsaládot forgalmazó Reckitt Benckiser által tavaly augusztusban készített reprezentatív kutatásból, amelynek keretében 16 országban, köztük Magyarországon vizsgálták az emberek higiéniai és fertőtlenítési szokásait.
Tovább

A Kökinél első a biztonság

– Védelmet kapott a bevásárlóközpont

A magyarországi bevásárlóközpontok között elsőként a Kökiben használták decemberben a Resysten nanotechológiás higiéniai védőbevonatot, hogy a lehető legbiztonságosabb feltételeket nyújthassák vásárlóiknak a járvány alatt már a karácsonyi szezonban is. A magyar fejlesztésű eljárásnak köszönhetően, a laboratóriumi vizsgálatok alapján több mint 90 százalékkal csökken a baktériumok és vírusok jelenléte a kezelt felületek öntisztulási képessége miatt.Tovább

Újratervezés, Ritz Tibor módra

– Új ötletek megvalósítására kiválóan alkalmas volt az elmúlt bő egy év

A járvány időszaka nem feltétlenül csak a bezárkózásról kell, hogy szóljon. Ritz Tibor takarító-szakembert például számos új ötlet megvalósítására sarkallta a kényszerű bezártság. Legelőször is csapatával kidolgozta a covid-protokollt, online butikba szállt be, elindította az önképző klubot, értelmező szótárt készített, szakmai egyesület alapítását tervezi. És ez még nem minden.Tovább

Az oviban és bölcsiben non-stop takarítás megy

– Higiénia irányelv alapján dolgoznak

A német tudósító betekintést ad a bölcsődékben és óvodákban érvényes takarítási protokollokba.

Együtt játszani, együtt tanulni, együtt étkezni: az óvoda sokféle változatos tevékenység helyszíne, vállalkozói közösség, ahol van konyha, étkező, játékszoba és vannak szaniterlétesítmények. Ha pedig ebédet is adnak, az óvoda – a német törvények értelmében – élelmiszeripari üzemnek is tekintendő.
Tovább

Ajánlás az újranyitó iskoláknak

– A mélytisztításon túl

A koronavírusos kényszerű bezárása után a családok, tanárok és tanulók is nagyon várták már Olaszországban az újranyitást. Amikor azonban végre elérkezett a napja, az örömbe egy kis aggódás is vegyült. Egy megoldás van, még jobban kell ügyelni a higiéniára.

A professzionális takarítószektor termékeit és gépeit gyártó és forgalmazó cégeket képviselő olasz szövetség, az Afidamp adott néhány megszívlelendő újranyitási tanácsot, amelyek segíthetnek megóvni a közösség tagjainak egészségét, és megfékezni a koronavírus ismételt terjedését. Egyszerű, alapvető szabályokat rögzítettek, melyek segítségével az oktatási intézményekben is jobb lehet a higiénia és a biztonság.
Tovább

Biztonságot és tisztaságot az iskolákba

– Újranyitás előtti teendők

Ahogy megtesszük első óvatos lépéseket kifelé a lezárás állapotából, fel kell készülnünk arra, hogyan fogadjuk vissza az ifjúságot az iskolába.

A higiénia, a dekontamináció és a biztonság garantálása kell hogy legyen a legfőbb prioritásunk, hogy meg tudjuk óvni gyermekeinket, valamint a tanárokat és a személyzet többi tagját is, akik gondjukat viselik tanulmányaik ideje alatt.
Tovább

Hogyan tarthatjuk biztonságban az iskolákat a COVID-19 alatt?

– Más országokban így nyitottak

Csokorban a többi országban elfogadott sikeres iskolai újranyitási modellek. A kézhigiénia is fontos szerepet játszik az iskolák biztonságában.

Miután az Egyesült Királyságban az iskolák több mint két hónapig zárva voltak tavaly tavasszal, a kísérleti újranyitás júniusban kezdődött meg. A vélemények erősen megoszlottak annak kivihetőségéről, hogy az iskolákat a nyári szünet egy részére megnyissák, mivel számos szülő fogadkozott, hogy gyerekeiket inkább otthon tartják majd, biztonságuk garantálása érdekében.
Tovább

Újranyitás az iskolákban

– Fontos részletkérdések

Tisztítás-technikai tippek újranyitás előtt, oktatási létesítményeknek.

Nem titok, hogy mindnyájan alkalmazkodunk az új protokollokhoz munkánk és szabadidős tevékenységünk során is. Akik a takarítószektorban dolgoznak, azoknak mindig is meghatározó szerepük volt abban, hogy a nyilvános helyek higiénikus és csíramentes állapotban legyenek. Így van ez most, amikor a fő feladat a COVID-19 terjedésének visszaszorítása.
Tovább

Vissza az iskolába

– Kezeljük úgy az iskolákat, úgy mint az egészségügyi intézményeket

Hogyan leszünk képesek megóvni a személyzetet és gyermekeinket a COVID-19 veszélyétől, amint a kormány elkezdi újra megnyitni az iskolákat? Az Osprey Deep Clean vállalat szakemberei avatnak be a részletekbe.

Miközben a COVID-19 léptei időnként lassulni látszanak, továbbra is nem szűnő, állandó fenyegetést jelent mindenki számára. Számos országban már nem először téma az iskolák újranyitása, van, ahol a kormányok sürgetik az iskolákat, hogy nyissák meg a kapukat, közben az önkormányzatok, szülők és számosan mások félnek attól, mivel járhat ha a tanulók és a személyzet újra kontaktusba kerülnek.
Tovább

Szükség van takarítói életpályamodellre

– Szabályozni kellene, ki vállalhasson takarítást

A takarítási, tisztítási szakma olyan változatos és szemet gyönyörködtető elhivatottság , hogy szerintem boldog lehet az, aki ezzel foglalkozik. Bátran hívhatjuk művészetnek is, lásd például az alaptisztítást majd védőréteg felvitelét. De mivel korántsem idilli minden, tehetnénk érte, hogy megbecsültebb legyen a szakmánk.Tovább

<< 0 1 2 3 4 >>

Takarítási Forradalom

– Tény vagy fikció?

Az Egyesült Királyságban dolgozó tudósító szerint itt az ideje megkérdőjelezni a világjárvány előtti időkben alkalmazott takarítási rendszereket. Mert itt a nagy betűs Takarítási Forradalom.

Nem volt olyan ember bő egy évvel ezelőtt, aki elhitte volna, hogy egy olyan év fog következni, amit mindannyian megtapasztaltunk. Nemigen volt senki, aki előre látta volna, hogy lezárásokra, fázisokra osztott újranyitásra lesz majd szükség.
Tovább a cikkhez

Újranyitás biztonságosan a Covid-19 pandémiát követően

– Tippek fürdőknek, kulturális- és sportintézményeknek

A Covid-19 pandémiát követően az üzemeltetőket nagyobb felelősség terheli az szolgáltatások széles körű újraindításánál. A közegészségügyi/járványügyi előírásokat az intézményeknek még szigorúbban kell követni, hogy tevékenységük biztonságosabb legyen, de maguknak a szolgáltatás igénybevevőinek is nagyobb óvatossággal érdemes eljárni.Tovább a cikkhez

Megjelent a legújabb, a 2021-es nyári TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin legújabb számát!Tovább a cikkhez

Fertőtlenítési tippek

– Kemikáliákkal, vagy azok nélkül

A háztartásunkba számos helyről kerülhetnek baktériumok: bevihetjük azokat a kezünkön a megérintett felületekről, a bőrünkön, a ruháinkon, vagy akár a használati tárgyainkon is. Ezért fontos, hogy otthonunkat a rendszeres takarítás mellett fertőtlenítsük is, különös tekintettel azokra a tárgyakra, eszközökre, amikkel gyakran érintkezünk. Tegyük hozzá, főleg ezekben a vírusos időkben.

Az LG szakértői összegyűjtötték, a lakás mely pontjaira érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk és milyen módszerekkel fertőtleníthetjük ezeket a helyeket hatékonyan.
Tovább a cikkhez

Mi kell a nyilvános mosdók biztonságos használatához koronavírus-járvány idején?

– Higiéniai szakemberek tippjei

Hat higiéniai ajánlás, amelyre érdemes figyelmet fordítani a járvány idején, a nagyobb biztonság érdekében, a nyilvános WC-k használatakor.

A koronavírus miatt fennálló korlátozó intézkedések ideje alatt is számos üzlet, bevásárlóközpont és szolgáltató működik. A pandémia miatt a nyilvános mosdók használata is fokozottabb kockázatokat jelenthet. A globális higiéniai termékekre és megoldásokra szakosodott Essity vállalatcsoport Tork üzletágának most megjelent tanulmánya sorra veszi azokat a szempontokat, amelyeket érdemes betartani saját higiénés biztonságunk érdekében a nyilvános mosdók használatakor.
Tovább a cikkhez

Így fertőtlenítünk a járványügyi helyzet hatására

– Nem vagyunk elég tudatosak

Tízből kilenc ember gyakrabban mos kezet a járványügyi helyzet hatására, a ruhákat azonban csak a megkérdezettek egyharmada mossa és fertőtleníti az eddigieknél körültekintőbben.

Bár az egészségügyi szakembereknek hisznek leginkább higiéniás kérdésben a magyarok, sokan hallgatnak a család és a barátok tanácsaira, illetve szívesen tájékozódnak az internetről is a témában, derül ki a Lysol fertőtlenítő termékcsaládot forgalmazó Reckitt Benckiser által tavaly augusztusban készített reprezentatív kutatásból, amelynek keretében 16 országban, köztük Magyarországon vizsgálták az emberek higiéniai és fertőtlenítési szokásait.
Tovább a cikkhez

A Kökinél első a biztonság

– Védelmet kapott a bevásárlóközpont

A magyarországi bevásárlóközpontok között elsőként a Kökiben használták decemberben a Resysten nanotechológiás higiéniai védőbevonatot, hogy a lehető legbiztonságosabb feltételeket nyújthassák vásárlóiknak a járvány alatt már a karácsonyi szezonban is. A magyar fejlesztésű eljárásnak köszönhetően, a laboratóriumi vizsgálatok alapján több mint 90 százalékkal csökken a baktériumok és vírusok jelenléte a kezelt felületek öntisztulási képessége miatt.Tovább a cikkhez

Újratervezés, Ritz Tibor módra

– Új ötletek megvalósítására kiválóan alkalmas volt az elmúlt bő egy év

A járvány időszaka nem feltétlenül csak a bezárkózásról kell, hogy szóljon. Ritz Tibor takarító-szakembert például számos új ötlet megvalósítására sarkallta a kényszerű bezártság. Legelőször is csapatával kidolgozta a covid-protokollt, online butikba szállt be, elindította az önképző klubot, értelmező szótárt készített, szakmai egyesület alapítását tervezi. És ez még nem minden.Tovább a cikkhez

Az oviban és bölcsiben non-stop takarítás megy

– Higiénia irányelv alapján dolgoznak

A német tudósító betekintést ad a bölcsődékben és óvodákban érvényes takarítási protokollokba.

Együtt játszani, együtt tanulni, együtt étkezni: az óvoda sokféle változatos tevékenység helyszíne, vállalkozói közösség, ahol van konyha, étkező, játékszoba és vannak szaniterlétesítmények. Ha pedig ebédet is adnak, az óvoda – a német törvények értelmében – élelmiszeripari üzemnek is tekintendő.
Tovább a cikkhez

Ajánlás az újranyitó iskoláknak

– A mélytisztításon túl

A koronavírusos kényszerű bezárása után a családok, tanárok és tanulók is nagyon várták már Olaszországban az újranyitást. Amikor azonban végre elérkezett a napja, az örömbe egy kis aggódás is vegyült. Egy megoldás van, még jobban kell ügyelni a higiéniára.

A professzionális takarítószektor termékeit és gépeit gyártó és forgalmazó cégeket képviselő olasz szövetség, az Afidamp adott néhány megszívlelendő újranyitási tanácsot, amelyek segíthetnek megóvni a közösség tagjainak egészségét, és megfékezni a koronavírus ismételt terjedését. Egyszerű, alapvető szabályokat rögzítettek, melyek segítségével az oktatási intézményekben is jobb lehet a higiénia és a biztonság.
Tovább a cikkhez

Biztonságot és tisztaságot az iskolákba

– Újranyitás előtti teendők

Ahogy megtesszük első óvatos lépéseket kifelé a lezárás állapotából, fel kell készülnünk arra, hogyan fogadjuk vissza az ifjúságot az iskolába.

A higiénia, a dekontamináció és a biztonság garantálása kell hogy legyen a legfőbb prioritásunk, hogy meg tudjuk óvni gyermekeinket, valamint a tanárokat és a személyzet többi tagját is, akik gondjukat viselik tanulmányaik ideje alatt.
Tovább a cikkhez

Hogyan tarthatjuk biztonságban az iskolákat a COVID-19 alatt?

– Más országokban így nyitottak

Csokorban a többi országban elfogadott sikeres iskolai újranyitási modellek. A kézhigiénia is fontos szerepet játszik az iskolák biztonságában.

Miután az Egyesült Királyságban az iskolák több mint két hónapig zárva voltak tavaly tavasszal, a kísérleti újranyitás júniusban kezdődött meg. A vélemények erősen megoszlottak annak kivihetőségéről, hogy az iskolákat a nyári szünet egy részére megnyissák, mivel számos szülő fogadkozott, hogy gyerekeiket inkább otthon tartják majd, biztonságuk garantálása érdekében.
Tovább a cikkhez

Újranyitás az iskolákban

– Fontos részletkérdések

Tisztítás-technikai tippek újranyitás előtt, oktatási létesítményeknek.

Nem titok, hogy mindnyájan alkalmazkodunk az új protokollokhoz munkánk és szabadidős tevékenységünk során is. Akik a takarítószektorban dolgoznak, azoknak mindig is meghatározó szerepük volt abban, hogy a nyilvános helyek higiénikus és csíramentes állapotban legyenek. Így van ez most, amikor a fő feladat a COVID-19 terjedésének visszaszorítása.
Tovább a cikkhez

Vissza az iskolába

– Kezeljük úgy az iskolákat, úgy mint az egészségügyi intézményeket

Hogyan leszünk képesek megóvni a személyzetet és gyermekeinket a COVID-19 veszélyétől, amint a kormány elkezdi újra megnyitni az iskolákat? Az Osprey Deep Clean vállalat szakemberei avatnak be a részletekbe.

Miközben a COVID-19 léptei időnként lassulni látszanak, továbbra is nem szűnő, állandó fenyegetést jelent mindenki számára. Számos országban már nem először téma az iskolák újranyitása, van, ahol a kormányok sürgetik az iskolákat, hogy nyissák meg a kapukat, közben az önkormányzatok, szülők és számosan mások félnek attól, mivel járhat ha a tanulók és a személyzet újra kontaktusba kerülnek.
Tovább a cikkhez

Szükség van takarítói életpályamodellre

– Szabályozni kellene, ki vállalhasson takarítást

A takarítási, tisztítási szakma olyan változatos és szemet gyönyörködtető elhivatottság , hogy szerintem boldog lehet az, aki ezzel foglalkozik. Bátran hívhatjuk művészetnek is, lásd például az alaptisztítást majd védőréteg felvitelét. De mivel korántsem idilli minden, tehetnénk érte, hogy megbecsültebb legyen a szakmánk.Tovább a cikkhez

Felhívás

– A szakmai érdekképviselet a kormányhoz fordult

A MATISZ (Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség) szakmai érdekképviselet 2021. március 30-án felhívással fordult Magyarország kormányához, az oltási munkacsoporthoz és az operatív törzshöz a takarítási szolgáltatási piacon dolgozó munkavállalók érdekében.Tovább a cikkhez

Javasolt takarítási óradíj 2021-re

– A Magyar Tisztítás-technológia szakmai ajánlása

Március 8-án közzétette a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) elnöke az idei javasolt takarítói óradíjakat.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) elnöke, Paár Zoltán a 2021. évi javasolt takarítási óradíj összegére vonatkozó szakmai ajánlással fordult a tisztítástechnológiai szolgáltatást megrendelő és szolgáltató vállalkozások vezetőihez. Az ajánlást a munkaerő minősége, a munkabérekre befolyással bíró gazdasági tényezők és hatások, a kormányzat által bejelentett minimálbér- és garantált bérminimum emelés, és a takarítóipart sújtó óriási munkaerőhiány figyelembe vételével készítették el.
Tovább a cikkhez

Lapozható pdf (pl.: céges katalógus, magazin, stb.)

Ár: 2000 Ft

Leírás: Vállaljuk lapozható pdf-ek elkészítését. Ha már maga a pdf kész, akkor oldalanként 2000 Ft az átalakítás. Ha magukat a pdf-eket is el kell készíteni, akkor kérjen külön ajánlatot. Vállaljuk a megtervezést, logótervezést, kisarculat-tervezést, kiadványtervezést.

TTT-online-magazin előfizetés

Ár: 3000 Ft

Leírás:Az összes jelszóval védett tartalmat olvashatja a www.tisztatertechnologia.hu-n, már azelőtt is, hogy a TTT-pdf-magazin megjelenne.

Tartalom: szakmai hírek, újdonságok, vélemények, interjúk, riportok, esettanulmányok, takarítási problémák és megoldásaik, stb.

Az online előfizetés megrendelhető a kiadónál (Tamásné szabó Zsuzsanna e.v.).

TTT-pdf-magazin regisztráció

Ár: ingyenes

Leírás:

Csak regisztrálnia kell, és onnantól kezdve önt is értesítjük e-mailben, amikor megjelent a következő TTT-pdf-magazin. Kérjük, jelölje meg, takarítással, forgalmazással foglalkozik-e, ha pedig valamilyen létesítmény képviselője, akkor azt írja meg, milyen típusú épületről van szó.

Apróhirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: 5000 Ft

Leírás:

Ha takarítógépeket, eszközöket, egyéb takarításhoz szükséges dolgokat vásárolna, vagy eladna, akkor azt az Apróhirdetés rovatban közölheti. A hirdetés díja egy hónapra vonatkozik. A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Álláshirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: ingyenes

Leírás:

Állást keresők és állást kínálók hirdetéseit díjmentesen jelentetjük meg az oldalon, az Álláshirdetés rovatban! A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Tisztítás-technológia c. könyv

Ár: 6000 Ft

Leírás:

Bogdán Tibor, Csordás Tamás és Pataki László: Tisztítás-technológia 2014

Könyvünk a tisztítás-technológiai szakma elméleti és gyakorlati képzéséhez nyújt szakmai és módszertani útmutatót, és ajánljuk szakembereknek is hivatásuk gyakorlásához. Azokat az alapvető matematikai, fizikai, kémiai és szakmai törvényszerűségeket ismertetjük benne, melyek a szakma magas szintű gyakorlásához szükségesek. Több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalatainkat összegyűjtve, elemezve és szakmai elhivatottságtól vezérelve tesszük közkinccsé a könyvben.
Ajánljuk mindenkinek, aki a tisztítás-technológiai vagy létesítmény-gazdálkodási iparban tevékenykedik, azért, hogy eredményesebb és sikeresebb legyen. A könyv nyelvezete szakmailag kifogásolhatatlan, de közérthető, vagyis tanuló- és olvasóbarát.
A könyv írása közben törekedtünk megfogalmazni az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Ezért minden esetben hangsúlyoztuk a kezelőszerek helyes használatának illetve a technológiai fegyelem betartásának jelentőségét.
A könyv három részből áll. Az elsőben a tisztítás-technológiai szakmában előforduló kockázatokkal, tisztasági szintekkel, a tisztítás-technológiai törvényszerűségeivel, hatásmechanizmusaival, a technológiai fegyelemmel és a piktogramokkal foglalkozunk. A második részben a tisztítás-technológiához szükséges háttérismereteket foglaljuk össze. S a könyv harmadik részében szót ejtünk a környezettudatosságról, a normákról, az ergonómiáról továbbá az alkalmazástechnikai módszereket mutatjuk be. Az olvasó számos ábrát, rajzot, piktogramot, táblázatot és fotót talál a könyvben, melyek mind a jobb megértést segítik. Második, bővített kiadás, 345 oldal. ISBN: 9789630838672
Postázási költség: Kb. 1320 Ft.

2017-től a könyvet Bogdán Tibortól kérje. Tel: +3630/921-7089 e-mail: bogdantibor2@gmail.com

Durbák Ildikó: Haristum c. könyv

Ár: 1490 Ft

Leírás:

"Egyre gyakrabban lobbannak fel a lángok Budapesten. Mintha a tűz tudatos lény lenne. Vagy netán valaki irányítja? A fiatal tűzoltónak, Áronnak rémálmai vannak, megmagyarázhatatlan dolgok történnek vele. Eddig két lábbal állt a földön, de egyre inkább meginog a materializmusa, a természetfeletti betör az életébe. Lesz-e elég ereje, hogy megbirkózzon azzal, amit megtud magáról és a világról? Megtalálhatja a boldogságot és a szerelmet? Megtörténhet valaha, hogy a fekete fehérré válik, és a gonosz megpróbál jót tenni? És vajon bocsánatot nyerhetnek a múlt bűnei?"

Könnyed olvasmány, tökéletes ajándék! Lepje meg szeretteit egy izgalmas, lebilincselő regénnyel.

A postaköltséget a megrendelő fizeti.
ISBN: 978-963-12-1070-5

Cégnév:

Számlázási cím:

Postázási cím:

E-mail:

Telefonszám:

Ügyintező neve:

Megjegyzés:Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább

Év Vállalkozója 2016

- három takarítócég-vezető is van a kitüntetettek között

Megvannak az Év Vállalkozója díj 2016-os kitüntetettjei, akik között a takarítóipar is képviseltette magát.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) ajánlására nyerte el a díjat a A Porminus Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Béla.

A Somogy megyei VOSZ ajánlásával pedig a Kristály-Mix Kft. vezérigazgatója , illetve tulajdonosa, Antal Mihályné, és Samu Attila.

Mindhárman évtizedek óta a szakmában dolgoznak.

A Tiszta Tér Technológia magazin gratulál a díjakhoz!

Tovább

Jelentős cégfelvásárlás a magyar piacon

Az olasz cégcsoport holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül vette meg a Bokk Paper Kft-t.

Tovább

Megvan az első deklaráltan zölden takarító cég!

-– mérföldkő a magyar takarítóiparban

Elsőként nyerte el Magyarországon takarítócég a Környezetbarát Szolgáltatás nemzeti ökocímkét, amely igazolja, hogy takarítási tevékenységük az adott helyen környezetbarát. A Future FM Zrt. 2015. július 24-én „Irodatakarítás a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában” címen nyújtott be pályázatot a „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítésre és a védjegyhasználati jog elnyerésére.

Tovább

Rendi lett a HelpyRend, rendelésre: új névvel dübörög tovább a trendi startup

Az első magyar online takarítás-közvetítő saját felmérésének eredménye alapján áprilistól új néven kínálja szolgáltatásait. A hazai alapítású, Magyarországon működő startup a könnyebb beazonosítás miatt döntött a Rendi név mellett.

Tovább

Egymilliárdos takarítási megrendelés

- ennyiért takarítja a MÁV állomásokat a Jánosik Kft. konzorciuma

A Jánosik és Társai Kft. és stratégiai partnerének konzorciuma nyerte el Délkelet-Magyarország területén és Budapest egy részén a MÁV állomások tisztán tartására és rendbetételére kiírt, évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot - közölte a takarítási üzletágban piacvezető cég tulajdonosa az MTI-vel.

Tovább

Környezetbarát takarítási szolgáltatás

- A Future FM Zrt. elsőként nyerte el az ökocímkét

A Future FM Zrt. elsőként nyerte el a környezetbarát takarítási szolgáltatás nemzeti ökocímkéjét, ami hivatott igazolni Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát voltát. A nyertes pályázó szolgáltatása a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában valósult meg. A védjegyelnyerést igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadása is itt történt.

Tovább

A Henkel teljesítette a 2014. évi pénzügyi célokat

— Jó teljesítmény egy kihívásokkal teli környezetben

Az árbevétel 0,4 százalékkal 16,428 milliárd euróra nőtt (szerves növekedés: +3,4 százalék)
Az üzemi eredmény* 2,9 százalékkal 2,588 milliárd euróra nőtt
Az árbevétel-arányos megtérülés* (EBIT-marzs) 0,4 százalékponttal 15,8 százalékra emelkedett
Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) 7,6 százalékkal 4,38 euróra nőtt
A javasolt osztalék 7,4 százalékkal, elsőbbségi részvényenként 1,31 euróra nőtt

Tovább

Számlázás 2015-től

- adminisztráció-csökkentés jeligére

Kedves Olvasóink! Már régóta szerettük volna, de az idén meg is léptük: átálltunk az online számlázásra.

Tovább

Ők lettek az év üzemeltetője!

- 8 kategóriában összesen 9 díjat osztottak ki az „Év Irodája” versenyen

Az Év Irodája verseny idei díjátadó gáláját a Budapest Music Centerben tartották meg február 5-én. A neves szakemberekből álló zsűri 8 kategóriában összesen 9 díjat osztott ki – írta realista.hu.

Tovább

COMFORT Burkolattechnika Szakkiállítás és Konferencia

- Ahol február 21-én középpontban a takarítás!

A budapesti Syma Rendezvényközpontban tartják 2014 február 19-21 között a Burkolattechnika Szakkiállítást. Ennek zárónapján „műsoron lesz” a takarítás is. Íme, milyen programra számíthat, aki kilátogat:

Tovább

Díjat kapott a takarítócég vezetője

- Pintér Zoltán 2013-ban az Év Vállalkozója lett

Tavaly december 6-án tizenegyedik alkalommal adták át a magyar szellemi élet kiemelkedő képviselőinek a Prima Primissima díjat, és a vállalkozói szférában az Év Vállalkozója díjakat.

Tovább

Új vezető a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézeténél

- a cég 1500 takarítót fog kiképezni az idén, már az új OKJ szerint

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézet Kft. alapítója, Ritz Tibor blogján számolt be róla, hogy decemberben átalakították a céget. Hogy miért kellett alapjaiban átszervezni a vállalkozást, annak okaként egy nagy volumenű munkát jelölt meg.

Tovább

Príma-díjat kapott

- Bagosi Sándor gyulai takarítócég-vezető

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) ügyvezető elnök­sége a vállalkozás területén elért kiemelkedő eredményeket és a meghatározó közéleti tevékenységet ismeri el a Príma-díjjal.

Tovább

Megnyitott a kelet-közép-európai gépfelújítási és bérlési központ!

- augusztus elsején nyitott meg a kelet-közép-európai piacot Kolozsvárról kiszolgáló takarítógép-felújítási és takarítógép-bérlési központ.

Hogy mi ebben az igazi újdonság, arról a Tennant takarítógépeket forgalmazó Tenrom ügyvezető igazgatóját, Gorbai Attilát kérdeztük.

Tovább

Nilfisk-Advance szilárd alapokon (x)

A Nilfisk-Advance több mint egy évszádos tapasztalattal szolgálja ki ügyfeleit, valamint 5000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte.

Cégünk dániai központtal rendelkezik, és több mint 40 leányvállalattal büszkélked­het, mindezek mellett megközelítőleg 70 országban van jelen disztribúciós hálózatá­val.

Kevesen tudják, hogy a Nilfisk-Advance magyarországi jelenléte igen jelentős. Gyár­tóegységek találhatók Szigethalmon és Nagy­kanizsán is. Közel 600 főt foglalkoztatunk gyárainkban, ahol padlótisztítókat és porszí­vókat (Szigethalom), valamint magasnyomá­sú mosókat (Nagykanizsa) gyártunk a világ minden tájára.
A magyarországi Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. a Nilfisk-Advance A/S 100 %-os tulaj­donú leányvállalata, több mint 20 éves tapasztalattal és töretlen dinamikával szolgálja ki a takarítási iparágat.

Tovább