Az oldal cookiekat használ. Szabályzat

Szükség van takarítói életpályamodellre

– Szabályozni kellene, ki vállalhasson takarítást

A takarítási, tisztítási szakma olyan változatos és szemet gyönyörködtető elhivatottság , hogy szerintem boldog lehet az, aki ezzel foglalkozik. Bátran hívhatjuk művészetnek is, lásd például az alaptisztítást majd védőréteg felvitelét. De mivel korántsem idilli minden, tehetnénk érte, hogy megbecsültebb legyen a szakmánk.Permalink: http://tisztatertechnologia.hu/cikk/3300/perm

Tagek: 2021 tavaszi ttt magazin takarítás tisztítás higiénia takarítók takarítószektor takarítóipar

Share

A takarításban értéket teremtünk a megfelelő felszerelés (a gépek, eszközök, szerek) szakszerű használatával. De ez az a tevékenység is, amelyről a legtöbb ember úgy hiszi sajnos, hogy ért hozzá. Miközben a szakma segítségre szorul és átalakításra vár.

A tisztítástechnológiai szakma gyakorlása szervezett vállalkozási formában végezhető, megköveteli a szakmai, elméleti, technológiai ismereteket, a technológiai fegyelmet, a munkavégzés folyamatának szervezettségét, a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok és követelmények betartását, a humánerőforrás- menedzsmentet, a vállalkozás beruházási stratégiájának tervezését, valamint adminisztratív és pénzügyi menedzselést is. A tisztítástechnológiai feladatok jó részét az iparágban ma még jellemzően mikro-, kis- és középvállalkozások végzik el.

Hogy a színvonal egységesebb legyen, a szakmában szerzett személyes tapasztalataim alapján teszek javaslatot egy életpályamodell felállítására, az oktatást és a képzést is beleértve rendezett, szabályozott formában. Hiszek abban, hogy az általam tervezett és javasolt változások pozitívan befolyásolnák az ágazat jelenlegi helyzetét és minden ember életét is, aki ebben a szakmában dolgozik, szeretne elhelyezkedni vagy szolgáltatni.Konfliktushelyzet a munkaadó és a munkavállaló között

Annak érdekében, hogy a vállalt feladat jó minőségben, szakszerűen és határidőre végrehajtható legyen, elengedhetetlen az összehangolt teammunka és a célokkal egyetértő teamtagok részvétele.

A tisztítástechnológiai ipar dolgozóinak többsége általában alacsonyan képzett, a vezetéstől eltérő szociális és kulturális környezetből származik. Az értékrendek különbözősége gyakran súlyos konfliktushelyzetekhez vezethet, amelyek feloldása megfelelő szociális érzékenységű vezetést kíván.

A konfliktusok kirobbanásának veszélye folyamatosan fennáll, gyökerei pedig évszázadokra nyúlnak vissza a vállalkozói és a munkavállalói attitűdök különbözősége végett. A fennálló problémák felszámolását sokan kilátástalannak érzik. Meggyőződésem, hogy megfelelő szabályozással, egységes oktatási rendszer bevezetésével és kellő szociális érzékenységgel lehet ezen javítani. A vezetői felkészültség és a munkavállaló megfelelő szakmai és emberi hozzáállását befolyásoló felkészítése áthidalhatja a gondokat, illetve mérsékelheti azokat.

Ennek érdekében a gyakorlati tapasztalok alapján a következőket javaslom:

vezetői képzések a humánerőforrás kezelésével kapcsolatban,
munkavállalói képzések (szakmai, technológiai + a munkavállalótól elvárható munkahelyi viselkedés),
a munkavállaló folyamatos tájékoztatása és meggyőzése a vállalkozás és a munkavállaló számára kiszabott tevékenység céljáról és fontosságáról.

A munkavállaló maximális együttműködésének elérése nagyon kényes feladat, megfelelő türelmet, udvariasságot, beleérző képességet igényel. De mivel egyben a jó gazdasági teljesítmény egyik feltétele is, muszáj vele foglalkozni.

Vezetői feladatok a működőképes vállalkozás felépítése során

Amikor az ember elhatározza, hogy belekezd egy vállalkozásba, nem sejti, hogy ezerféle gonddal, problémával kell szembenéznie, új ismeretek halmazát kell megszereznie. Nincs az az iskolai végzettség, amely azon ismeretanyagok sokféleségét nyújtaná, amelyre egy kezdő vállalkozónak szüksége lesz tevékenysége során, így például:

a vállalkozásalapítási, számviteli, adózási szabályok ismerete,
marketing és piaci ismeretek,
üzletkötési technikai és jogszabályi (kereskedelmi) háttérismeretek,
humánerőforrás-kezelési és tervezési ismeretek,
teljes körű technológia ismeretek,
a munkafolyamatok során felhasználandó anyagok ismerete,
munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek,
vállalkozásvezetői, tárgyalástechnikai ismeretek,
informatikai ismeretek, stb.Ráadásul ezen ismeretek az állandóan változó technikai, gazdasági környezetben folyamatosan megújításra szorulnak.

Mindig naprakésznek kell lenni

A vállalkozás vezetőjével szemben elvárás, hogy naprakészen képes legyen megfelelő választ adni a kihívásokra azzal a teherrel, hogy döntései alapvetően befolyásolják a vállalkozás gazdasági sikereit vagy sikertelenségét. A sikeres vezetőtől azt várják el, hogy pásztora legyen a vállalkozásnak, azaz minden felmerülő kérdésre szakszerű és helyes választ tudjon adni, továbbá rövid-, közép- és hosszú távon képes legyen a vállalkozást a helyes irányba terelni.

A tanulási folyamat tehát soha nem ér véget, azonban az évtizedes tapasztalatok és a vállalkozásvezető folyamatos önképzése megteremti az alapot arra, hogy a vállalkozás először álljon meg a saját lábán, legyen sikeres, majd bővíthető, továbbfejleszthető. Mindehhez kitartás és különleges elszántság szükséges a vállalkozásvezető részéről, amelynek párosulnia kell az ösztönös előrelátással, hogy a várható problémákat időben felismerje.

Humánerőforrás-probléma a tisztítástechnológiai ágazatban

A tisztítástechnológiai iparba jelentkező dolgozók többsége alacsony iskolai végzettségű, technológiai és anyagismereti hátterük korlátozott, vagy nincs, a munkafegyelmük kérdőjeles, a menedzsmenttől, továbbá az emberi, a gazdasági és a munkakultúrától sokszor jelentősen eltérő háttérrel érkeznek.

Sokuk számára az új munkahely csupán egy párhuzamos (második) munkalehetőség, hogy valahogy előteremtsék a megélhetéshez szükséges pénzt.

A tisztítástechnológiai ipar azonban szakemberigényében, technológiai folyamataiban, munkakultúrájában és egyéb jellemzőiben nem tér el más szolgáltatási, vagy termelő ágazatoktól. Vonatkozik ez a technológiai- és munkafegyelemre, a munkavállalói szakismeretre ugyanúgy, mint a vállalkozás menedzsmentjével szemben támasztott követelményekre. A munkafolyamat helyszínei ugyan változatosak, de jól kategorizálhatóak és gépesítetőek.

A munkavállalóval szemben elvárás, hogy az adott helyszínnek megfelelő eljárással hajtsa végre azt a tisztítási folyamatot, amelyet számára a menedzsment aktuálisan kijelöl, s amelyet előre leírt technológiai utasításban számára már elérhetővé tett. Az alkalmazotti körbe kerülő munkatársakat megfelelő oktatással kell felkészíteni, hogy képesek legyenek a munkavégzésre.Nem könnyű embereket találni

A tisztítástechnológiai vállalkozások – főleg 2008-at követően – egyre inkább szembesültek azzal a problémával, hogy a meghirdetett álláshelyeket nehezebb betölteni. Nemigen volt jelentkező, vagy a jelentkező olyan alacsony színvonalat képviselt, amely lehetetlenné tette az alkalmazását. Az is gond lehet, ha a jelentkező munkabérelvárása jelentősen meghaladja a vállalkozás által ajánlható, azaz kigazdálkodható lehetőségeket.

E jelenségnek főleg az volt az oka, hogy az értékes munkavállalók az európai munkaerőpiacokon a hazait sokszorosan meghaladó bérszínvonallal voltak képesek elhelyezkedni, amely helyzet (közismerten) folyamatosan tartó munkaerő- elvándorlást generált – nem csak a tisztítástechnológiai ágazatban.

Egészségtelen bérverseny

Az évek során az ágazati vállalkozások között kifejlődött egy egészségtelen bérverseny az egyre szűkösebb munkaerőpiaci források megnyerése érdekében. A helyzet sokszor odáig fajult, hogy egy-egy vállalkozás fenntarthatósága, piaca megőrzése érdekében családtagoknak kellett helyettesíteni a hiányzó munkaerőt.

A régebben foglalkoztatott dolgozók esetében is fennállt annak veszélye, hogy kedvezőbb munkabérért elhagyják a vállalkozást. Akik minimálbérért, vagy alig valamivel nagyobb fizetésért dolgoztak éveken keresztül, azok közül sokan továbbálltak, más céghez, vagy más országba.

A begyakorolt, betanult dolgozók elvesztése pedig különösen nagy gazdasági kárral jár a vállalkozás számára, hiszen elveszik az az invesztíció, amelyet a cég a dolgozóba fektetett. Az új dolgozók beállításával csökken a tevékenység hatékonysága és minősége, ami reklamációkkal és pótmunkával járhat.

Kell a magasabb bér

A munkaerő magasabb bérigénye persze tökéletesen érthető. A dolgozó végzett munkája ellenértékéből szeretné megélhetését biztosítani, méghozzá úgy, hogy ne kelljen másodállást is vállalnia azért, hogy egy minimálisan elfogadható megélhetési szintet elérjen.

A problémát szerintem vállalkozói szinten csak úgy lehet megoldani, ha az adott vállalkozás korrekten, megfelelő bérrel jelenti be az embereit. Ekkor ugyan megnő a vállalási ár, ami a megrendelőnek nem nagyon fog tetszeni, de a munkavállaló legalább biztonságban érezheti magát azokkal szemben, akik csak félig, vagy egyáltalán nincsenek bejelentve. Magasabb és korrekt bér kifizetésével tudjuk csak megtartani a kollégákat, tehát magasabb vállalási árat kalkulálva tudunk csak életben maradni. Némelyik megrendelő érti ezt a problémát, sőt talán maga is szenved tőle, így ha nehezen is, de elfogadja.Az állam is tehet a jobb bérért

Véleményem szerint a bérszínvonal emelésének lehetőségét állami szinten kell megteremteni, a minimálbér további dinamikus emelésével, a munkabért terhelő adók és járulékok csökkentésével. Amennyiben ugyanis a kialakult humánerőforrás-helyzet nem javul, számolni kell azzal, hogy a hazai tisztítástechnológiai vállalkozások sorban tönkre mennek és a piacot át fogják venni a jól fizetett munkaerővel dolgozó külföldi vállalkozások. Ekkor a megrendelőknek nagymértékű áremelkedéssel kell majd szembenézniük. A megbízásokból származó haszon pedig külföldön fog lecsapódni.

Ezért is gondolom, hogy az állami gazdaságpolitikai korrekciók elkerülhetetlenek, a megrendelőkkel pedig meg kell értetni, hogy a hazai vállalkozások fennmaradása érdekében szükséges ez a lépés.

Káosz a takarítási piacon

A tisztítás-technológiai ágazat belső viszonyait az jellemzi, hogy számos különböző gazdasági formájú, felkészültségű és méretű cég tevékenykedik a piacon. Közülük nagyon kevesen tagjai a szakmai érdekképviseletnek, a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetségnek (MATISZ). A cégek tevékenységét elég változatos szolgáltatási paletta jellemzi az őrzés-védéstől a létesítményüzemeltetésig.

A professzinolizmus mellett a másik véglet, hogy egyes gazdálkodók esetében nem beszélhetünk technológiáról, nincsenek bejelentett embereik és gépeik sem. Innen közelítve teljes a káosz. Szerintem azért, mert nem szabályozott, hogy kiből és mi módon lehet takarítóvállalkozó. Bárkiből. Nem kell végzettséget igazolni, nincsenek követelmények, elvárások, míg mondjuk egy műkörmös, fodrász esetében vannak.Pedig léteznek szakmai standardok

Mindez azért is érthetetlen, mert a tisztításttechnológia ma már minden szennyezési fokozatú munkaterületre tudományosan kidolgozott és bevált eljárásokat és munkafolyamatokat ismer, sőt, a fokozottan érzékeny területeken (pl. egészségügy) kötelező is ezen eljárások alkalmazása. De vannak munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi követelmények is, amelyek betartása minden tisztítástechnológiai területen kötelező (lenne). Mi több, a technológiai- és munkafegyelem betartása alapvető gazdasági, munkavállalói, munkáltatói és munkabiztonsági érdek. (Vagy legalábbis az kellene hogy legyen.)

De ma az ágazati „sokszínűség” azt is jelenti, hogy gyakran sérül a technológiai-, munkabiztonsági- és környezetvédelmi fegyelem, és ez nem válik a szakma javára. Ahogy az sem, hogy a piacért folytatott versenyben egyes vállalkozások hajlamosak arra, hogy lazítsanak a munkavégzés követelményein az árelőny megszerzése érdekében.

Szét kellene választani a szakmát

Véleményem szerint kellene valamiféle belépési küszöb. A legkevesebb, hogy a szakmát ketté kellene választani. Akinek van bizonyítványa és megfelelő idejű takarítási szakmai gyakorlata, csak az takaríthasson irodákat, intézményeket, üzemeket. Akinek pedig nincs, az csak magánházaknál vállalhasson munkát, vagy maximum lépcsőházakat takaríthasson. Még jobb megoldás lenne, ha a szakmai érdekvédelmi szervezet és a kamara kezdeményezné olyan jogszabályok megalkotását, amelyek meghatározzák, hogy milyen alapvető követelményeknek kell eleget tennie egy vállalkozásnak ahhoz, hogy tisztítás-technológiai tevékenységet végezhessen.

Elektromos készüléket például csak arra felkészített, vizsgázott szakember javíthat, megfelelő eszközök és anyagok használatával. Ugyanígy megszabhatnák azt is, hogy tisztítástechnológiai tevékenységet csak az arra felkészített szakemberek vezetésével végezhessenek a vállalkozások, a területnek megfelelő technológiával, eszközökkel és anyagokkal. Követhetnénk az osztrák példát, ahol a szakmai szervezet és kamara érdekvédelme hatékony, részt vesznek a jogszabályalkotásban, és be is tartatják azokat, hogy védjék a vállalkozókat.

Úgy vélem, a progresszív szemléletű, előrelátó vezetésű cégek bizonyosan felsorakoznának a szakmai szervezet és a kamara mögé, ha ilyen célokat tűznének ki. Az oktatási programok és a piacfejlesztő rendezvények eredménye jól felkészített, hozzáértő munkavállalókat és menedzsmentet eredményezne, így a tisztástechnológiában töltött munkaviszony akár életpályamodellé is válhatna. A megrendelők pedig rendezett, magas szintű vállalkozói kínálatból választhatnának igényeik kifogástalan kielégítéséhez.Vízió a szakma jövőjéről

El kellene érni szerintem, hogy a jövőben csak azok kapjanak vállalkozói engedélyt takarításra, akik beiratkoztak és elvégeztek egy a törvény által meghatározott elméleti és gyakorlati óraszámú tanfolyamot, és a végén sikeres vizsgát tettek. Ez természetesen pénzbe kerülne az illetőnek.

Fontos lenne továbbá, hogy a végrehajtó állomány részére is legyen egységes rendszerű, oktatóközpontokba szervezett képzés. Így mind a munkavállalók, mind a menedzsment megszerezhetnék azokat az ismereteket, amelyek munkájuk ellátásához szükségesek.

A hagyományos eljárások oktatása mellett az oktatóközpont feladata lenne az is, hogy felkutassa, megismertesse a hallgatókkal az új eszközöket, eljárásokat, anyagokat. A kiképzett szakemberek megfelelő ismeretanyag birtokában biztos munkahelyre számíthatnának, hiszen egyfajta garanciát jelentenének a hatékony munkavégzésre.

Erős, kompetens vezetés kell

A képzett vezetők képessé válnának a racionális munkavégzés kialakítására, megszervezésére, partnerkapcsolatok kiépítésére, ajánlatok, szerződések előkészítésére és megkötésére. Erős vállalati szervezetek jönnének létre, ahol mind a munkavállalók, mind a vezetők bíznak egymásban és számíthatnak egymásra, így a felmerülő problémákat hatékonyan és eredményesen tudnák megoldani.

A takarítással és tisztítással kapcsolatos rendezvények, kiállítások, üzletember- találkozók, szakmai bemutatkozások lehetőséget adnának a vállalkozóknak arra, hogy partnerkörüket bővítsék, ismereteket szerezzenek a megrendelői elvárásokról, külföldi megbízásokat szerezhessenek.A takarítói életpályamodell kialakításához és megvalósításához szerintem az kellene, hogy a takarítószakmai szervezetek kezdeményezzenek párbeszédet a szóba jöhető minisztériumokkal. Szabályozzák, milyen felkészültség kell ahhoz, hogy valaki takarítást vállalhasson. Hozzanak létre felzárkóztatási programot (elméleti és gyakorlati oktatás, alkalmas épületben). A tisztítástechnológiai ágazat felemeléséhez, a takarítószakemberek jobb megbecsüléséhez ez úgy vélem, elengedhetetlen.


Megjelent: 2021-04-29

Szerző: Kovács Béla, Porminus Kft.

Tagek: 2021 tavaszi ttt magazin takarítás tisztítás higiénia takarítók takarítószektor takarítóipar

Share

<< 0 1 2 3 4 >>

Megjelent a legújabb, a 2021-es nyári TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin legújabb számát!Tovább

Takarítási Forradalom

– Tény vagy fikció?

Az Egyesült Királyságban dolgozó tudósító szerint itt az ideje megkérdőjelezni a világjárvány előtti időkben alkalmazott takarítási rendszereket. Mert itt a nagy betűs Takarítási Forradalom.

Nem volt olyan ember bő egy évvel ezelőtt, aki elhitte volna, hogy egy olyan év fog következni, amit mindannyian megtapasztaltunk. Nemigen volt senki, aki előre látta volna, hogy lezárásokra, fázisokra osztott újranyitásra lesz majd szükség.
Tovább

Újranyitás biztonságosan a Covid-19 pandémiát követően

– Tippek fürdőknek, kulturális- és sportintézményeknek

A Covid-19 pandémiát követően az üzemeltetőket nagyobb felelősség terheli az szolgáltatások széles körű újraindításánál. A közegészségügyi/járványügyi előírásokat az intézményeknek még szigorúbban kell követni, hogy tevékenységük biztonságosabb legyen, de maguknak a szolgáltatás igénybevevőinek is nagyobb óvatossággal érdemes eljárni.Tovább

Fertőtlenítési tippek

– Kemikáliákkal, vagy azok nélkül

A háztartásunkba számos helyről kerülhetnek baktériumok: bevihetjük azokat a kezünkön a megérintett felületekről, a bőrünkön, a ruháinkon, vagy akár a használati tárgyainkon is. Ezért fontos, hogy otthonunkat a rendszeres takarítás mellett fertőtlenítsük is, különös tekintettel azokra a tárgyakra, eszközökre, amikkel gyakran érintkezünk. Tegyük hozzá, főleg ezekben a vírusos időkben.

Az LG szakértői összegyűjtötték, a lakás mely pontjaira érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk és milyen módszerekkel fertőtleníthetjük ezeket a helyeket hatékonyan.
Tovább

Mi kell a nyilvános mosdók biztonságos használatához koronavírus-járvány idején?

– Higiéniai szakemberek tippjei

Hat higiéniai ajánlás, amelyre érdemes figyelmet fordítani a járvány idején, a nagyobb biztonság érdekében, a nyilvános WC-k használatakor.

A koronavírus miatt fennálló korlátozó intézkedések ideje alatt is számos üzlet, bevásárlóközpont és szolgáltató működik. A pandémia miatt a nyilvános mosdók használata is fokozottabb kockázatokat jelenthet. A globális higiéniai termékekre és megoldásokra szakosodott Essity vállalatcsoport Tork üzletágának most megjelent tanulmánya sorra veszi azokat a szempontokat, amelyeket érdemes betartani saját higiénés biztonságunk érdekében a nyilvános mosdók használatakor.
Tovább

Így fertőtlenítünk a járványügyi helyzet hatására

– Nem vagyunk elég tudatosak

Tízből kilenc ember gyakrabban mos kezet a járványügyi helyzet hatására, a ruhákat azonban csak a megkérdezettek egyharmada mossa és fertőtleníti az eddigieknél körültekintőbben.

Bár az egészségügyi szakembereknek hisznek leginkább higiéniás kérdésben a magyarok, sokan hallgatnak a család és a barátok tanácsaira, illetve szívesen tájékozódnak az internetről is a témában, derül ki a Lysol fertőtlenítő termékcsaládot forgalmazó Reckitt Benckiser által tavaly augusztusban készített reprezentatív kutatásból, amelynek keretében 16 országban, köztük Magyarországon vizsgálták az emberek higiéniai és fertőtlenítési szokásait.
Tovább

A Kökinél első a biztonság

– Védelmet kapott a bevásárlóközpont

A magyarországi bevásárlóközpontok között elsőként a Kökiben használták decemberben a Resysten nanotechológiás higiéniai védőbevonatot, hogy a lehető legbiztonságosabb feltételeket nyújthassák vásárlóiknak a járvány alatt már a karácsonyi szezonban is. A magyar fejlesztésű eljárásnak köszönhetően, a laboratóriumi vizsgálatok alapján több mint 90 százalékkal csökken a baktériumok és vírusok jelenléte a kezelt felületek öntisztulási képessége miatt.Tovább

Újratervezés, Ritz Tibor módra

– Új ötletek megvalósítására kiválóan alkalmas volt az elmúlt bő egy év

A járvány időszaka nem feltétlenül csak a bezárkózásról kell, hogy szóljon. Ritz Tibor takarító-szakembert például számos új ötlet megvalósítására sarkallta a kényszerű bezártság. Legelőször is csapatával kidolgozta a covid-protokollt, online butikba szállt be, elindította az önképző klubot, értelmező szótárt készített, szakmai egyesület alapítását tervezi. És ez még nem minden.Tovább

Az oviban és bölcsiben non-stop takarítás megy

– Higiénia irányelv alapján dolgoznak

A német tudósító betekintést ad a bölcsődékben és óvodákban érvényes takarítási protokollokba.

Együtt játszani, együtt tanulni, együtt étkezni: az óvoda sokféle változatos tevékenység helyszíne, vállalkozói közösség, ahol van konyha, étkező, játékszoba és vannak szaniterlétesítmények. Ha pedig ebédet is adnak, az óvoda – a német törvények értelmében – élelmiszeripari üzemnek is tekintendő.
Tovább

Ajánlás az újranyitó iskoláknak

– A mélytisztításon túl

A koronavírusos kényszerű bezárása után a családok, tanárok és tanulók is nagyon várták már Olaszországban az újranyitást. Amikor azonban végre elérkezett a napja, az örömbe egy kis aggódás is vegyült. Egy megoldás van, még jobban kell ügyelni a higiéniára.

A professzionális takarítószektor termékeit és gépeit gyártó és forgalmazó cégeket képviselő olasz szövetség, az Afidamp adott néhány megszívlelendő újranyitási tanácsot, amelyek segíthetnek megóvni a közösség tagjainak egészségét, és megfékezni a koronavírus ismételt terjedését. Egyszerű, alapvető szabályokat rögzítettek, melyek segítségével az oktatási intézményekben is jobb lehet a higiénia és a biztonság.
Tovább

Biztonságot és tisztaságot az iskolákba

– Újranyitás előtti teendők

Ahogy megtesszük első óvatos lépéseket kifelé a lezárás állapotából, fel kell készülnünk arra, hogyan fogadjuk vissza az ifjúságot az iskolába.

A higiénia, a dekontamináció és a biztonság garantálása kell hogy legyen a legfőbb prioritásunk, hogy meg tudjuk óvni gyermekeinket, valamint a tanárokat és a személyzet többi tagját is, akik gondjukat viselik tanulmányaik ideje alatt.
Tovább

Hogyan tarthatjuk biztonságban az iskolákat a COVID-19 alatt?

– Más országokban így nyitottak

Csokorban a többi országban elfogadott sikeres iskolai újranyitási modellek. A kézhigiénia is fontos szerepet játszik az iskolák biztonságában.

Miután az Egyesült Királyságban az iskolák több mint két hónapig zárva voltak tavaly tavasszal, a kísérleti újranyitás júniusban kezdődött meg. A vélemények erősen megoszlottak annak kivihetőségéről, hogy az iskolákat a nyári szünet egy részére megnyissák, mivel számos szülő fogadkozott, hogy gyerekeiket inkább otthon tartják majd, biztonságuk garantálása érdekében.
Tovább

Újranyitás az iskolákban

– Fontos részletkérdések

Tisztítás-technikai tippek újranyitás előtt, oktatási létesítményeknek.

Nem titok, hogy mindnyájan alkalmazkodunk az új protokollokhoz munkánk és szabadidős tevékenységünk során is. Akik a takarítószektorban dolgoznak, azoknak mindig is meghatározó szerepük volt abban, hogy a nyilvános helyek higiénikus és csíramentes állapotban legyenek. Így van ez most, amikor a fő feladat a COVID-19 terjedésének visszaszorítása.
Tovább

Vissza az iskolába

– Kezeljük úgy az iskolákat, úgy mint az egészségügyi intézményeket

Hogyan leszünk képesek megóvni a személyzetet és gyermekeinket a COVID-19 veszélyétől, amint a kormány elkezdi újra megnyitni az iskolákat? Az Osprey Deep Clean vállalat szakemberei avatnak be a részletekbe.

Miközben a COVID-19 léptei időnként lassulni látszanak, továbbra is nem szűnő, állandó fenyegetést jelent mindenki számára. Számos országban már nem először téma az iskolák újranyitása, van, ahol a kormányok sürgetik az iskolákat, hogy nyissák meg a kapukat, közben az önkormányzatok, szülők és számosan mások félnek attól, mivel járhat ha a tanulók és a személyzet újra kontaktusba kerülnek.
Tovább

Szükség van takarítói életpályamodellre

– Szabályozni kellene, ki vállalhasson takarítást

A takarítási, tisztítási szakma olyan változatos és szemet gyönyörködtető elhivatottság , hogy szerintem boldog lehet az, aki ezzel foglalkozik. Bátran hívhatjuk művészetnek is, lásd például az alaptisztítást majd védőréteg felvitelét. De mivel korántsem idilli minden, tehetnénk érte, hogy megbecsültebb legyen a szakmánk.Tovább

<< 0 1 2 3 4 >>

Takarítási Forradalom

– Tény vagy fikció?

Az Egyesült Királyságban dolgozó tudósító szerint itt az ideje megkérdőjelezni a világjárvány előtti időkben alkalmazott takarítási rendszereket. Mert itt a nagy betűs Takarítási Forradalom.

Nem volt olyan ember bő egy évvel ezelőtt, aki elhitte volna, hogy egy olyan év fog következni, amit mindannyian megtapasztaltunk. Nemigen volt senki, aki előre látta volna, hogy lezárásokra, fázisokra osztott újranyitásra lesz majd szükség.
Tovább a cikkhez

Újranyitás biztonságosan a Covid-19 pandémiát követően

– Tippek fürdőknek, kulturális- és sportintézményeknek

A Covid-19 pandémiát követően az üzemeltetőket nagyobb felelősség terheli az szolgáltatások széles körű újraindításánál. A közegészségügyi/járványügyi előírásokat az intézményeknek még szigorúbban kell követni, hogy tevékenységük biztonságosabb legyen, de maguknak a szolgáltatás igénybevevőinek is nagyobb óvatossággal érdemes eljárni.Tovább a cikkhez

Megjelent a legújabb, a 2021-es nyári TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin legújabb számát!Tovább a cikkhez

Fertőtlenítési tippek

– Kemikáliákkal, vagy azok nélkül

A háztartásunkba számos helyről kerülhetnek baktériumok: bevihetjük azokat a kezünkön a megérintett felületekről, a bőrünkön, a ruháinkon, vagy akár a használati tárgyainkon is. Ezért fontos, hogy otthonunkat a rendszeres takarítás mellett fertőtlenítsük is, különös tekintettel azokra a tárgyakra, eszközökre, amikkel gyakran érintkezünk. Tegyük hozzá, főleg ezekben a vírusos időkben.

Az LG szakértői összegyűjtötték, a lakás mely pontjaira érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk és milyen módszerekkel fertőtleníthetjük ezeket a helyeket hatékonyan.
Tovább a cikkhez

Mi kell a nyilvános mosdók biztonságos használatához koronavírus-járvány idején?

– Higiéniai szakemberek tippjei

Hat higiéniai ajánlás, amelyre érdemes figyelmet fordítani a járvány idején, a nagyobb biztonság érdekében, a nyilvános WC-k használatakor.

A koronavírus miatt fennálló korlátozó intézkedések ideje alatt is számos üzlet, bevásárlóközpont és szolgáltató működik. A pandémia miatt a nyilvános mosdók használata is fokozottabb kockázatokat jelenthet. A globális higiéniai termékekre és megoldásokra szakosodott Essity vállalatcsoport Tork üzletágának most megjelent tanulmánya sorra veszi azokat a szempontokat, amelyeket érdemes betartani saját higiénés biztonságunk érdekében a nyilvános mosdók használatakor.
Tovább a cikkhez

Így fertőtlenítünk a járványügyi helyzet hatására

– Nem vagyunk elég tudatosak

Tízből kilenc ember gyakrabban mos kezet a járványügyi helyzet hatására, a ruhákat azonban csak a megkérdezettek egyharmada mossa és fertőtleníti az eddigieknél körültekintőbben.

Bár az egészségügyi szakembereknek hisznek leginkább higiéniás kérdésben a magyarok, sokan hallgatnak a család és a barátok tanácsaira, illetve szívesen tájékozódnak az internetről is a témában, derül ki a Lysol fertőtlenítő termékcsaládot forgalmazó Reckitt Benckiser által tavaly augusztusban készített reprezentatív kutatásból, amelynek keretében 16 országban, köztük Magyarországon vizsgálták az emberek higiéniai és fertőtlenítési szokásait.
Tovább a cikkhez

A Kökinél első a biztonság

– Védelmet kapott a bevásárlóközpont

A magyarországi bevásárlóközpontok között elsőként a Kökiben használták decemberben a Resysten nanotechológiás higiéniai védőbevonatot, hogy a lehető legbiztonságosabb feltételeket nyújthassák vásárlóiknak a járvány alatt már a karácsonyi szezonban is. A magyar fejlesztésű eljárásnak köszönhetően, a laboratóriumi vizsgálatok alapján több mint 90 százalékkal csökken a baktériumok és vírusok jelenléte a kezelt felületek öntisztulási képessége miatt.Tovább a cikkhez

Újratervezés, Ritz Tibor módra

– Új ötletek megvalósítására kiválóan alkalmas volt az elmúlt bő egy év

A járvány időszaka nem feltétlenül csak a bezárkózásról kell, hogy szóljon. Ritz Tibor takarító-szakembert például számos új ötlet megvalósítására sarkallta a kényszerű bezártság. Legelőször is csapatával kidolgozta a covid-protokollt, online butikba szállt be, elindította az önképző klubot, értelmező szótárt készített, szakmai egyesület alapítását tervezi. És ez még nem minden.Tovább a cikkhez

Az oviban és bölcsiben non-stop takarítás megy

– Higiénia irányelv alapján dolgoznak

A német tudósító betekintést ad a bölcsődékben és óvodákban érvényes takarítási protokollokba.

Együtt játszani, együtt tanulni, együtt étkezni: az óvoda sokféle változatos tevékenység helyszíne, vállalkozói közösség, ahol van konyha, étkező, játékszoba és vannak szaniterlétesítmények. Ha pedig ebédet is adnak, az óvoda – a német törvények értelmében – élelmiszeripari üzemnek is tekintendő.
Tovább a cikkhez

Ajánlás az újranyitó iskoláknak

– A mélytisztításon túl

A koronavírusos kényszerű bezárása után a családok, tanárok és tanulók is nagyon várták már Olaszországban az újranyitást. Amikor azonban végre elérkezett a napja, az örömbe egy kis aggódás is vegyült. Egy megoldás van, még jobban kell ügyelni a higiéniára.

A professzionális takarítószektor termékeit és gépeit gyártó és forgalmazó cégeket képviselő olasz szövetség, az Afidamp adott néhány megszívlelendő újranyitási tanácsot, amelyek segíthetnek megóvni a közösség tagjainak egészségét, és megfékezni a koronavírus ismételt terjedését. Egyszerű, alapvető szabályokat rögzítettek, melyek segítségével az oktatási intézményekben is jobb lehet a higiénia és a biztonság.
Tovább a cikkhez

Biztonságot és tisztaságot az iskolákba

– Újranyitás előtti teendők

Ahogy megtesszük első óvatos lépéseket kifelé a lezárás állapotából, fel kell készülnünk arra, hogyan fogadjuk vissza az ifjúságot az iskolába.

A higiénia, a dekontamináció és a biztonság garantálása kell hogy legyen a legfőbb prioritásunk, hogy meg tudjuk óvni gyermekeinket, valamint a tanárokat és a személyzet többi tagját is, akik gondjukat viselik tanulmányaik ideje alatt.
Tovább a cikkhez

Hogyan tarthatjuk biztonságban az iskolákat a COVID-19 alatt?

– Más országokban így nyitottak

Csokorban a többi országban elfogadott sikeres iskolai újranyitási modellek. A kézhigiénia is fontos szerepet játszik az iskolák biztonságában.

Miután az Egyesült Királyságban az iskolák több mint két hónapig zárva voltak tavaly tavasszal, a kísérleti újranyitás júniusban kezdődött meg. A vélemények erősen megoszlottak annak kivihetőségéről, hogy az iskolákat a nyári szünet egy részére megnyissák, mivel számos szülő fogadkozott, hogy gyerekeiket inkább otthon tartják majd, biztonságuk garantálása érdekében.
Tovább a cikkhez

Újranyitás az iskolákban

– Fontos részletkérdések

Tisztítás-technikai tippek újranyitás előtt, oktatási létesítményeknek.

Nem titok, hogy mindnyájan alkalmazkodunk az új protokollokhoz munkánk és szabadidős tevékenységünk során is. Akik a takarítószektorban dolgoznak, azoknak mindig is meghatározó szerepük volt abban, hogy a nyilvános helyek higiénikus és csíramentes állapotban legyenek. Így van ez most, amikor a fő feladat a COVID-19 terjedésének visszaszorítása.
Tovább a cikkhez

Vissza az iskolába

– Kezeljük úgy az iskolákat, úgy mint az egészségügyi intézményeket

Hogyan leszünk képesek megóvni a személyzetet és gyermekeinket a COVID-19 veszélyétől, amint a kormány elkezdi újra megnyitni az iskolákat? Az Osprey Deep Clean vállalat szakemberei avatnak be a részletekbe.

Miközben a COVID-19 léptei időnként lassulni látszanak, továbbra is nem szűnő, állandó fenyegetést jelent mindenki számára. Számos országban már nem először téma az iskolák újranyitása, van, ahol a kormányok sürgetik az iskolákat, hogy nyissák meg a kapukat, közben az önkormányzatok, szülők és számosan mások félnek attól, mivel járhat ha a tanulók és a személyzet újra kontaktusba kerülnek.
Tovább a cikkhez

Szükség van takarítói életpályamodellre

– Szabályozni kellene, ki vállalhasson takarítást

A takarítási, tisztítási szakma olyan változatos és szemet gyönyörködtető elhivatottság , hogy szerintem boldog lehet az, aki ezzel foglalkozik. Bátran hívhatjuk művészetnek is, lásd például az alaptisztítást majd védőréteg felvitelét. De mivel korántsem idilli minden, tehetnénk érte, hogy megbecsültebb legyen a szakmánk.Tovább a cikkhez

Felhívás

– A szakmai érdekképviselet a kormányhoz fordult

A MATISZ (Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség) szakmai érdekképviselet 2021. március 30-án felhívással fordult Magyarország kormányához, az oltási munkacsoporthoz és az operatív törzshöz a takarítási szolgáltatási piacon dolgozó munkavállalók érdekében.Tovább a cikkhez

Javasolt takarítási óradíj 2021-re

– A Magyar Tisztítás-technológia szakmai ajánlása

Március 8-án közzétette a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) elnöke az idei javasolt takarítói óradíjakat.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) elnöke, Paár Zoltán a 2021. évi javasolt takarítási óradíj összegére vonatkozó szakmai ajánlással fordult a tisztítástechnológiai szolgáltatást megrendelő és szolgáltató vállalkozások vezetőihez. Az ajánlást a munkaerő minősége, a munkabérekre befolyással bíró gazdasági tényezők és hatások, a kormányzat által bejelentett minimálbér- és garantált bérminimum emelés, és a takarítóipart sújtó óriási munkaerőhiány figyelembe vételével készítették el.
Tovább a cikkhez

Lapozható pdf (pl.: céges katalógus, magazin, stb.)

Ár: 2000 Ft

Leírás: Vállaljuk lapozható pdf-ek elkészítését. Ha már maga a pdf kész, akkor oldalanként 2000 Ft az átalakítás. Ha magukat a pdf-eket is el kell készíteni, akkor kérjen külön ajánlatot. Vállaljuk a megtervezést, logótervezést, kisarculat-tervezést, kiadványtervezést.

TTT-online-magazin előfizetés

Ár: 3000 Ft

Leírás:Az összes jelszóval védett tartalmat olvashatja a www.tisztatertechnologia.hu-n, már azelőtt is, hogy a TTT-pdf-magazin megjelenne.

Tartalom: szakmai hírek, újdonságok, vélemények, interjúk, riportok, esettanulmányok, takarítási problémák és megoldásaik, stb.

Az online előfizetés megrendelhető a kiadónál (Tamásné szabó Zsuzsanna e.v.).

TTT-pdf-magazin regisztráció

Ár: ingyenes

Leírás:

Csak regisztrálnia kell, és onnantól kezdve önt is értesítjük e-mailben, amikor megjelent a következő TTT-pdf-magazin. Kérjük, jelölje meg, takarítással, forgalmazással foglalkozik-e, ha pedig valamilyen létesítmény képviselője, akkor azt írja meg, milyen típusú épületről van szó.

Apróhirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: 5000 Ft

Leírás:

Ha takarítógépeket, eszközöket, egyéb takarításhoz szükséges dolgokat vásárolna, vagy eladna, akkor azt az Apróhirdetés rovatban közölheti. A hirdetés díja egy hónapra vonatkozik. A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Álláshirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: ingyenes

Leírás:

Állást keresők és állást kínálók hirdetéseit díjmentesen jelentetjük meg az oldalon, az Álláshirdetés rovatban! A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Tisztítás-technológia c. könyv

Ár: 6000 Ft

Leírás:

Bogdán Tibor, Csordás Tamás és Pataki László: Tisztítás-technológia 2014

Könyvünk a tisztítás-technológiai szakma elméleti és gyakorlati képzéséhez nyújt szakmai és módszertani útmutatót, és ajánljuk szakembereknek is hivatásuk gyakorlásához. Azokat az alapvető matematikai, fizikai, kémiai és szakmai törvényszerűségeket ismertetjük benne, melyek a szakma magas szintű gyakorlásához szükségesek. Több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalatainkat összegyűjtve, elemezve és szakmai elhivatottságtól vezérelve tesszük közkinccsé a könyvben.
Ajánljuk mindenkinek, aki a tisztítás-technológiai vagy létesítmény-gazdálkodási iparban tevékenykedik, azért, hogy eredményesebb és sikeresebb legyen. A könyv nyelvezete szakmailag kifogásolhatatlan, de közérthető, vagyis tanuló- és olvasóbarát.
A könyv írása közben törekedtünk megfogalmazni az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Ezért minden esetben hangsúlyoztuk a kezelőszerek helyes használatának illetve a technológiai fegyelem betartásának jelentőségét.
A könyv három részből áll. Az elsőben a tisztítás-technológiai szakmában előforduló kockázatokkal, tisztasági szintekkel, a tisztítás-technológiai törvényszerűségeivel, hatásmechanizmusaival, a technológiai fegyelemmel és a piktogramokkal foglalkozunk. A második részben a tisztítás-technológiához szükséges háttérismereteket foglaljuk össze. S a könyv harmadik részében szót ejtünk a környezettudatosságról, a normákról, az ergonómiáról továbbá az alkalmazástechnikai módszereket mutatjuk be. Az olvasó számos ábrát, rajzot, piktogramot, táblázatot és fotót talál a könyvben, melyek mind a jobb megértést segítik. Második, bővített kiadás, 345 oldal. ISBN: 9789630838672
Postázási költség: Kb. 1320 Ft.

2017-től a könyvet Bogdán Tibortól kérje. Tel: +3630/921-7089 e-mail: bogdantibor2@gmail.com

Durbák Ildikó: Haristum c. könyv

Ár: 1490 Ft

Leírás:

"Egyre gyakrabban lobbannak fel a lángok Budapesten. Mintha a tűz tudatos lény lenne. Vagy netán valaki irányítja? A fiatal tűzoltónak, Áronnak rémálmai vannak, megmagyarázhatatlan dolgok történnek vele. Eddig két lábbal állt a földön, de egyre inkább meginog a materializmusa, a természetfeletti betör az életébe. Lesz-e elég ereje, hogy megbirkózzon azzal, amit megtud magáról és a világról? Megtalálhatja a boldogságot és a szerelmet? Megtörténhet valaha, hogy a fekete fehérré válik, és a gonosz megpróbál jót tenni? És vajon bocsánatot nyerhetnek a múlt bűnei?"

Könnyed olvasmány, tökéletes ajándék! Lepje meg szeretteit egy izgalmas, lebilincselő regénnyel.

A postaköltséget a megrendelő fizeti.
ISBN: 978-963-12-1070-5

Cégnév:

Számlázási cím:

Postázási cím:

E-mail:

Telefonszám:

Ügyintező neve:

Megjegyzés:Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább

Év Vállalkozója 2016

- három takarítócég-vezető is van a kitüntetettek között

Megvannak az Év Vállalkozója díj 2016-os kitüntetettjei, akik között a takarítóipar is képviseltette magát.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) ajánlására nyerte el a díjat a A Porminus Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Béla.

A Somogy megyei VOSZ ajánlásával pedig a Kristály-Mix Kft. vezérigazgatója , illetve tulajdonosa, Antal Mihályné, és Samu Attila.

Mindhárman évtizedek óta a szakmában dolgoznak.

A Tiszta Tér Technológia magazin gratulál a díjakhoz!

Tovább

Jelentős cégfelvásárlás a magyar piacon

Az olasz cégcsoport holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül vette meg a Bokk Paper Kft-t.

Tovább

Megvan az első deklaráltan zölden takarító cég!

-– mérföldkő a magyar takarítóiparban

Elsőként nyerte el Magyarországon takarítócég a Környezetbarát Szolgáltatás nemzeti ökocímkét, amely igazolja, hogy takarítási tevékenységük az adott helyen környezetbarát. A Future FM Zrt. 2015. július 24-én „Irodatakarítás a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában” címen nyújtott be pályázatot a „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítésre és a védjegyhasználati jog elnyerésére.

Tovább

Rendi lett a HelpyRend, rendelésre: új névvel dübörög tovább a trendi startup

Az első magyar online takarítás-közvetítő saját felmérésének eredménye alapján áprilistól új néven kínálja szolgáltatásait. A hazai alapítású, Magyarországon működő startup a könnyebb beazonosítás miatt döntött a Rendi név mellett.

Tovább

Egymilliárdos takarítási megrendelés

- ennyiért takarítja a MÁV állomásokat a Jánosik Kft. konzorciuma

A Jánosik és Társai Kft. és stratégiai partnerének konzorciuma nyerte el Délkelet-Magyarország területén és Budapest egy részén a MÁV állomások tisztán tartására és rendbetételére kiírt, évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot - közölte a takarítási üzletágban piacvezető cég tulajdonosa az MTI-vel.

Tovább

Környezetbarát takarítási szolgáltatás

- A Future FM Zrt. elsőként nyerte el az ökocímkét

A Future FM Zrt. elsőként nyerte el a környezetbarát takarítási szolgáltatás nemzeti ökocímkéjét, ami hivatott igazolni Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát voltát. A nyertes pályázó szolgáltatása a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában valósult meg. A védjegyelnyerést igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadása is itt történt.

Tovább

A Henkel teljesítette a 2014. évi pénzügyi célokat

— Jó teljesítmény egy kihívásokkal teli környezetben

Az árbevétel 0,4 százalékkal 16,428 milliárd euróra nőtt (szerves növekedés: +3,4 százalék)
Az üzemi eredmény* 2,9 százalékkal 2,588 milliárd euróra nőtt
Az árbevétel-arányos megtérülés* (EBIT-marzs) 0,4 százalékponttal 15,8 százalékra emelkedett
Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) 7,6 százalékkal 4,38 euróra nőtt
A javasolt osztalék 7,4 százalékkal, elsőbbségi részvényenként 1,31 euróra nőtt

Tovább

Számlázás 2015-től

- adminisztráció-csökkentés jeligére

Kedves Olvasóink! Már régóta szerettük volna, de az idén meg is léptük: átálltunk az online számlázásra.

Tovább

Ők lettek az év üzemeltetője!

- 8 kategóriában összesen 9 díjat osztottak ki az „Év Irodája” versenyen

Az Év Irodája verseny idei díjátadó gáláját a Budapest Music Centerben tartották meg február 5-én. A neves szakemberekből álló zsűri 8 kategóriában összesen 9 díjat osztott ki – írta realista.hu.

Tovább

COMFORT Burkolattechnika Szakkiállítás és Konferencia

- Ahol február 21-én középpontban a takarítás!

A budapesti Syma Rendezvényközpontban tartják 2014 február 19-21 között a Burkolattechnika Szakkiállítást. Ennek zárónapján „műsoron lesz” a takarítás is. Íme, milyen programra számíthat, aki kilátogat:

Tovább

Díjat kapott a takarítócég vezetője

- Pintér Zoltán 2013-ban az Év Vállalkozója lett

Tavaly december 6-án tizenegyedik alkalommal adták át a magyar szellemi élet kiemelkedő képviselőinek a Prima Primissima díjat, és a vállalkozói szférában az Év Vállalkozója díjakat.

Tovább

Új vezető a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézeténél

- a cég 1500 takarítót fog kiképezni az idén, már az új OKJ szerint

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézet Kft. alapítója, Ritz Tibor blogján számolt be róla, hogy decemberben átalakították a céget. Hogy miért kellett alapjaiban átszervezni a vállalkozást, annak okaként egy nagy volumenű munkát jelölt meg.

Tovább

Príma-díjat kapott

- Bagosi Sándor gyulai takarítócég-vezető

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) ügyvezető elnök­sége a vállalkozás területén elért kiemelkedő eredményeket és a meghatározó közéleti tevékenységet ismeri el a Príma-díjjal.

Tovább

Megnyitott a kelet-közép-európai gépfelújítási és bérlési központ!

- augusztus elsején nyitott meg a kelet-közép-európai piacot Kolozsvárról kiszolgáló takarítógép-felújítási és takarítógép-bérlési központ.

Hogy mi ebben az igazi újdonság, arról a Tennant takarítógépeket forgalmazó Tenrom ügyvezető igazgatóját, Gorbai Attilát kérdeztük.

Tovább

Nilfisk-Advance szilárd alapokon (x)

A Nilfisk-Advance több mint egy évszádos tapasztalattal szolgálja ki ügyfeleit, valamint 5000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte.

Cégünk dániai központtal rendelkezik, és több mint 40 leányvállalattal büszkélked­het, mindezek mellett megközelítőleg 70 országban van jelen disztribúciós hálózatá­val.

Kevesen tudják, hogy a Nilfisk-Advance magyarországi jelenléte igen jelentős. Gyár­tóegységek találhatók Szigethalmon és Nagy­kanizsán is. Közel 600 főt foglalkoztatunk gyárainkban, ahol padlótisztítókat és porszí­vókat (Szigethalom), valamint magasnyomá­sú mosókat (Nagykanizsa) gyártunk a világ minden tájára.
A magyarországi Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. a Nilfisk-Advance A/S 100 %-os tulaj­donú leányvállalata, több mint 20 éves tapasztalattal és töretlen dinamikával szolgálja ki a takarítási iparágat.

Tovább