Az oldal cookiekat használ. Szabályzat

Egyesülnek a takarítók?

- Egy hamvába holt kezdeményezés

Az Imperial Investments vezérigazgatójával, Kovács Gáborral beszélgettünk az EMT-vállalatcsoportról, a gazdaságról, és a takarítási helyzetről

Permalink: http://tisztatertechnologia.hu/cikk/1480/perm

Tagek: interjú emt takarítócégek 2001 december

Share


Jó napot kívánok. Szeretném megkérdezni, hogy az Egyesült Magyar Takarító mit takar, mikor jött létre, kik a tagjai?
Üdvözlöm Önt és a kedves olvasókat. A mi szervezésünkben alakul az EMT- csoport, mely egy speciális szervezet és magyarországi takarító vállalatokat foglal magába. Az Imperial Investments nemzetközi, és magyarországi komplex vállalatok, vállalatcsoportok létrehozásával és ennek kapcsán tőkebefektetéssel foglalkozik. Az EMT-n kívül jelenleg vannak beruházásaink az ingatlanpiacon, a telekommunikációban, az e-businessben és a startup vállalkozások területén is. Ezen befektetések együttes értéke meghaladja a 2 millió dollárt. Az EMT létrehozása során közel 100 millió forintos tőkét invesztáltunk és további évi 25-30 millió forintot kívánunk az EMT fenntartásába és fejlesztésébe fektetni. A vállalatcsoport rendszereinek létrehozásában több mint 15 köztük számos külföldi szakértő dolgozott.
Magyar oldalról kik vettek részt a létrehozásban?
Elsősorban adószakértőket és marketing tanácsadókat alkalmaztunk, de informatikai szakemberek, valamint szervezés- és vezetéstechnikai tanácsadók is részt vettek a munkában.
Takarítói oldalról nem kértek senkitől segítséget?
A mi célunk, hogy a takarító cégeket azokon a területeken támogassuk, ahol nehézségeik vannak. Ezek a nehézségek nem feltétlenül szakmai kérdésekhez kapcsolódnak, sőt nagyrészt a cégek kommunikációs-, marketing-, és pénzügyi rendszereiben mutatkoznak. Ezek kiküszöbölésével hatékonyabban működő, sikeresebb vállalatokat láthatunk majd a takarítási ágazatban is. Természetesen szakmai területen is vannak elképzeléseink, de ezek konkrét formába öntését a leendő EMT tagokkal együtt kívánjuk véghez vinni, ugyanis ők azok, akik nagy tapasztalattal, és széleskörű ismeretekkel rendelkeznek ezen a területen.
Hogyan épül fel az EMT-csoport?
Az EMT alapja egy olyan szerkezet, mely az összefogás mellett a professzionális managementre és az információs kor eszközeire épül. A vállalatcsoport kialakítása során megalkottuk a tökéletes takarítóvállalat modelljét, és összevetettük néhány jelenleg működő takarítóvállalattal. A kettő közti különbség az, amit EMT-előnyök néven a tagvállalatok rendelkezésére bocsátunk. Ezekről az érdeklődők az EMT információs CD-n olvashatnak, melyet a pályázatra regisztrált vállalatok részére díjmentesen juttatunk el.
Az olvasók kedvéért ki tudna emelni most néhányat ezek közül a speciális előnyök közül?
Természetesen. Említhetném a vállalatközi közvetlen kommunikációra is alkalmas internetes portált, mely az indulás után 2 hónappal már működőképes lesz, vagy az EMT részére kifejlesztett szoftvercsomagot, melyet minden EMT tag díjmentesen kap. Kiemelném még az integrált anyagbeszerzési rendszert és nem utolsósorban a kutatásfejlesztési célokra adott pénzeket. De a felsorolt pontok csak a töredékét képezik mindazon előnyöknek, melyeket az EMT tagok élvezhetnek.
Ez a szervezet mennyire kész arra, hogy ezeket a dolgokat megvalósítsa, amiket felsorolt?
Mivel igen nagy összeget fektettünk már eddig is az EMT rendszereinek kialakításába, ezért mindent elkövetünk, hogy a szervezet tagjai még sikeresebben működjenek, így a mi befektetésünk is a tervezett 6-8 év alatt megtérüljön. Itt kell szót ejtenem arról, hogy az EMT centrumában a management foglal helyet, melynek tagjai a leendő EMT tagvállalatok vezetői. Az Imperial Investments képviselői is jelen lesznek az EMT vezetőségében, de a vállalatcsoport irányításában a főszerep a tagoké lesz.
Miért jó egy takarító cégnek, ha az Egyesült Magyar Takarító tagja lesz?
Az előbb felsorolt EMT előnyök kihasználásával számottevően csökkentheti költségeit, de ami még fontosabb, hónapról-hónapra növelheti bevételeit, és mindezt egy olyan beruházás keretében, amit mi finanszírozunk. Így a pénzügyi kockázatot mi vállaljuk, de a siker gyümölcseit a tagok szüretelhetik le.
Például a takarító képzést is finanszíroznák?
Felmerült, hogy egy belső, non-profit jellegű képzési rendszert hozunk létre az EMT-vállalatok részére abban az esetben, ha a jelenlegi képzések anyagi vonzatait nem tudják vállalni.
Hogyan gyűjtik össze a képzés anyagait, vannak erre szakembereik?
A belső képzés anyagát az EMT-tagokkal együtt kívánjuk kiválasztani.
Tud Ön arról, hogy Magyarországon már működik a takarítók képzése?
Igen, bár sajnos számos takarítóvállalat számára ezek a magas színvonalú képzések meglehetősen költségesek, ezért nem vesznek részt azokon.
Semmilyen szinten nem kívánják átvenni a jelenlegi képzést, teljesen újat képzeltek el?
Az EMT vezetése fog erről döntést hozni, de hangsúlyozom, hogy erre csak abban az esetben lesz szükség, ha a tagvállalatok túl költségesnek ítélik a jelenlegi képzési lehetőségeket. Ha ez a probléma nem jelentkezik, akkor az EMT tagok is a jelenleg Magyarországon elismert képzési rendszereket fogják alkalmazni, mivel azok sok év szakmai tapasztalatát és a szervezők mély elkötelezettségét tükrözik.
Tehát az EMT most van alakulóban, még nem bejegyzett cég, most toborozza tagjait, az Imperial Investements pedig egy külföldi érdekeltségekkel rendelkező cég, aki Magyarországon fekteti be a tőkéjét. Jól gondolom?
Igen.
Ilyen profizmus mellett hogyan fordulhatott elő, hogy az első levelük aláírás, dátum, elérési lehetőség megjelölése nélkül ment ki?
Az első levelet az érdeklődés felkeltésére szántuk, bizonyos elemeket ezen érdeklődés fokozása céljából hagytunk ki. Bevált a dolog, két hétig egyfolytában izzott a telefon…
Honnan jött az ötlet, hogy pont a takarítókkal foglalkozzanak?
Egy külföldi ötletet az Imperial Investments megvásárolt, mely bizonyos szolgáltatási rendszerek felépítésével kapcsolatos üzleti stratégiákat tartalmaz. Ebből fejlesztettük ki az EMT-t.
Az EU-hoz való csatlakozás területén milyen segítséget tudnak ígérni a takarítóknak?
Itt elsősorban az európai színvonal megközelítése az elsődleges cél az EMT-vel kapcsolatban, ezért főleg olyan cégeket látunk szívesen az EMT-tagok között, akik szintén hívei ennek a fejlesztésnek. Másodsorban pedig határozott célunk, hogy az uniós csatlakozást követően a közép-európai régióban terjeszkedjünk, és a magyar EMT-tagok külföldi leányvállalatokat is létesíthessenek.
Takarítói vonalon hol van már hasonló szervezetük?
Magyarországot választottuk a szervezet kiindulópontjaként, ugyanis adottságainál fogva technikai fejlettsége a régióban kiemelkedő, és még nem alakultak ki olyan konglomerátumok, melyek a piaci pozíciók megmerevedését idézhetik elő. Fontos szempont az is, hogy az EU csatlakozásig hátralévő időszak pont megfelelő ahhoz, hogy szervezet kiépítését gyors, de nem feszített tempóban, és jól kidolgozott lépésekkel tudjuk megvalósítani.
Ön szerint vannak ma Magyarországon olyan cégek, akik akár külföldre is tudnának terjeszkedni?
Ha jelenleg még nincsenek is, – bár szerintem többen erre már képesek volnának –, az elkövetkezendő 3-4 évben olyan fejlődési lehetőséget kínálunk az EMT-vállalatoknak, hogy mind anyagilag, mind szakmai felkészültségben képesek lesznek külföldön is helytállni.
Ha egy takarító cég jelentkezik a pályázatra, mit várnak el tőle, a pályázatban mit nyújtson be, és mi alapján bírálják el azt?
A tagsági követelményeken kívül az alapfeltételeknek kell megfelelni, melyek a teljesség igénye nélkül a következők : büntetlen előéletű vállalati tisztségviselők dolgoznak a cégnél; illegális foglalkoztatást nem folytatnak; illegálisan megbízást nem vállalnak; a tagsághoz szükséges minimális alkalmazotti létszámmal rendelkeznek (10 teljes munkaidős alkalmazott); az EMT-tagsági díjat rendszeresen fizetik. Részletes felsorolást az alapfeltételekkel és a követelményekkel kapcsolatban az EMT információs CD tartalmaz.
Bocsánat, de én még mindig nem értem, hogy mi ennek az egésznek a lényege…
Megengedi, hogy őszinte legyek Önhöz? Tegyük félre az EMT-t egy pillanatra, és vizsgáljunk meg egy cégtulajdonost. Közel 40 éves, vagy már el is múlt 40. Napi 12-14 órát dolgozik, hogy vállalatát életben tartsa. Nincs elég ideje sem magára, sem a családjára, és arra sem, hogy eszébe jusson, nem azért alapított céget, hogy többet dolgozzon, mint az alkalmazottai. Mi ennek az oka? A cége rosszul működik. Ha egy 1 évnél idősebb cég tulajdonosa minden nap bejár dolgozni, akkor valamit rosszul csinált az első évben. Lehet, hogy ez néhányak számára most furcsán hangzik, de a jövő azoké a vállalatoké, melyeknél stabil belső rendszerek vannak kialakítva, és nem azoké, ahol a teljesítmény attól függ, hogy a tulajdonos-cégvezető aznap melyik lábbal kelt fel. Az EMT vállalatokat pénzcsináló automatákká szeretnénk alakítani, melyek vezetését akár egy jó képességű 10 éves gyerekre is rá lehet bízni. Azt hiszem, a lényeg ebben van.
Ön szerint Magyarországon van olyan megrendelői kör, aki azokat a szolgáltatásokat ki tudja fizetni, amiket profi gépekkel, tisztítószerekkel, képzett emberekkel végeznek?
Nyilvánvaló, hogy az ügyfelek más-más elvárásokat fogalmaznak meg, amikor megbíznak egy takarítóvállalatot. Az EMT-csoport heterogén felépítése és a speciális alvállalkozói kör biztosítja, hogy a tagvállalatok minden megbízói igényt teljesíteni tudnak, legyen az a kiemelkedő minőség, az extra gyorsaság, vagy az alacsony ár. Bár azt szeretném hangsúlyozni, hogy az illegális foglalkoztatás nem jelenthet megoldást az árak csökkentésére.
Jelenleg az a helyzet ugye, hogy a cégek egymásnak aláígérnek, és aki becsületes módon próbál meg operálni, az nehezen tud érvényesülni, ill. igen nehezen tud munkát szerezni, vagy a meglévő munkáját megtartani.
Én azt hiszem, ha Európa felé tartunk márpedig tudomásom szerint arra igyekszünk –, akkor szükségszerű, hogy lejátszódjon az a tisztulási folyamat, mely az illegalitás egyértelmű háttérbe szorulását eredményezi minden ágazatban. Ennek a folyamatnak a gyorsításában a szakmai szövetségeknek is szerepet kell vállalniuk, és határozottan fel kell lépniük a feketemunkásokat foglalkoztató tagjaikkal szemben.
A takarítóknak is az az érdeke, hogy ez minél előbb bekövetkezzen, csak kérdés, hogy mikor fog bekövetkezni, és addig kibírják-e. Hány pályázót kívánnak kiemelni ezzel az 1,000,000 Ft-os díjjal?
A csatlakozási kedvezményt körülbelül 10-15 pályázó részére tudjuk biztosítani, a fennmaradók a csatlakozási díj befizetésével válhatnak a csoport tagjaivá.
Mi lesz az EMT első dolga, ha megtörtént a kiválasztás, megvannak az első tagok?
Az EMT első dolga lesz az újonnan alakuló vezetőség tanácskozása során fontos stratégiai döntések meghozatala, és a rendszerek működtetésének megkezdése.
Milyen társasági formában fognak működni?
A tagvállalatok az EMT-csoporthoz egy szerződéssel fognak kapcsolódni. A tagvállalatok önállóságát maximálisan tiszteletben tartjuk, ezért nem kívánjuk őket egy nagy részvénytársaságba olvasztani, hogy elveszítsék mindazt, amit hosszú évek kemény munkájával felépítettek. Ha más volna a szándékunk, akkor most 10-15 takarítócég felvásárlásáról beszélgetnénk itt.
Kívánnak-e a MATISZ-szal szorosabb kapcsolatot felvenni?
Mivel az EMT-csoport tagjai között valószínűleg számos MATISZ tag is lesz, így azt hiszem az együttműködés kölcsönösen fontos mindkét szervezet számára.
Kik fogják elbírálni a pályázatokat, és milyen szempontok szerint?
A pályázatokat az Imperial Investments körein belül bíráljuk el. A fő szempont, hogy a pályázók eltökéltsége és rátermettsége egyaránt tükröződjön, valamint a jövővel kapcsolatos terveik világosak és lényegre törőek legyenek.
Milyen szempontok alapján bírálják el , hogy ki az, aki megkapja az 1.000.000,-Ft-ot?
Elsősorban azon szempontok alapján, amelyeket az EMT információs CD-ben közzétettünk.
Szándékozik, vagy tud-e az Egyesült Magyar Takarító a tagjainak új piacokat szerezni?
Az Imperial Investments saját kapcsolatait is fel kívánja használni az EMT tagok érdekében, hogy számukra új piacokat szerezhessen. Konkrét célunk, hogy három éven belül az összes új magyarországi megbízás 50%-át EMT tagok szerezzék meg. Erőteljes marketingstratégiát fogalmaztunk meg, melynek része egy olyan nagy volumenű reklámkampány, mely megadhatja a lökést az új megbízások ugrásszerű növekedéséhez.
Elsősorban milyen megbízói körre alapoznak?
Az EMT célja, hogy lehetőleg minden megbízói kört kielégítsen, ezért igyekszünk olyan tagokat is felvenni, akik a takarítás speciális ágaival foglalkoznak.
A tagok felé valamilyen kontrolt bevezetnek-e?
Minden évben ötfős ellenőrző bizottságot választunk az EMT-n belül, akik a szerződésben meghatározott szankciókkal sújthatják a szabályokat súlyosan megszegő tagvállalatokat.
Kívánja-e támogatni a MATISZ-t az EMT?
Természetesen kívánja. Hogy milyen formában, és milyen eszközökkel tudja támogatni az EMT a MATISZ-t, arról még korai volna nyilatkozni, de mindenképpen azon leszünk, hogy támogatásunkról biztosítsuk a Magyar Tisztítástechnológiai Szövetséget.
A Tiszta Tér Technológia magazint kívánják-e támogatni?
Igen, és örülnénk ha az EMT is részt vállalhatna az ezzel kapcsolatos munkában, valamint ha híreinkről a jövőben rendszeresen beszámolnának. Azt hiszem, magától értetődik, hogy az összes EMT tag tagsági viszonyával ingyen jut majd a jövőben a magazinhoz.
Akik nem nyernek a pályázaton, hogyan csatlakozhatnak Önökhöz?
Tény, hogy a legtöbbet profitáló cégek azok lesznek, akik az első csatlakozási fázis alkalmával, 2002. január 1-ig szereznek EMT-tagságot. Ám a pályázatok elbírálását követően, a nem megfelelt vállalatok számára egy ún. csatlakozási tervezetet fogunk kidolgozni, melyben megjelöljük azokat a pontokat, ahol felzárkózásra van szükségük, és azt a dátumot, amikor egy következő csatlakozási fázis során az EMT-csoport tagjaivá válhatnak.
Mit tanácsol azoknak, akik még nem készítették el pályázatukat?
Bár számos takarítócég már jelezte pályázati szándékát, én mindenképp azt tanácsolom, hogy vegyék fel a kapcsolatot velünk, és próbálkozzanak meg egy pályázat kidolgozásával, mert jó esélyük van, hogy egy olyan körbe kerülnek, ahol több megbízás közül válogathatnak, ahol kutatási-fejlesztési célokra nagyobb összegeket kaphatnak, és ahol a folyamatos növekedés légkörét biztosítjuk számukra, így az EMT tagok a jövő meghatározó szolgáltató vállalataivá nőhetik ki magukat.


Megjelent: 2001-12-05

Szerző: Tamásné Szabó Zsuzsanna

Tagek: interjú emt takarítócégek 2001 december

Share

<< 0 1 2 3 4 >>

TTT FONTOS BEJELENTÉS

– Tisztelt Olvasóink!

Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a TTT-magazin legközelebb csak ősszel tud megjelenni. (Ha csak valami csoda nem történik.)

Tovább

Megjelent a legújabb, a 2020-as évkezdő TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin évkezdő számát!Tovább

A TTT magazin korábbi számai

– Itt megnézheti, mi jelent meg eddig. Lapozzon bele!

Mit tud az online TTT?
A/4-es méretű, minden oldala színes, lehet zenés, videós, animált a megjelenő tartalom, a hirdetésekben ott vannak a linkek, élő a tartalomjegyzék (oda lapoz, ahova kattint).
Okostelefonon is kiválóan olvasható.
És mivel a papírt és a szállítást kiiktattuk, környezetbarát is.

A slusszpoén, hogy minden cégvezető, takarító, vagy épületüzemeltető asztalán ott lehet, hiszen bárki megtalálhatja az oldalon, és elolvashatja. És aki ragaszkodik a papírhoz, az ki is nyomtathatja! :-)

Fizessen elő és máris olvashatja lejjebb a TTT korábbi számait!

Tovább

BUDAPEST CLEANING SHOW 2020

– Hogyan adjunk el többet a tisztítás-technológiai szakmában?

Szakmánkban a vállalkozások – néhány kivétellel – bevételük túlnyomó többségét abból szerzik, hogy más vállalkozásoknak értékesítenek. A B2B értékesítésnek más szakmákhoz nagyon hasonló szabályai és fortélyai vannak. A következőkben ezeket az eladás-technikai fortélyokat tekintjük át.Tovább

4 év alatt megduplázódott a zöld irodaterületek mérete

– Több mint félmillió négyzetméter zöld irodaterület áll fejlesztés alatt.

A 2015 év végi, 630.000 m2 minősített zöld irodaállomány 2019 végére 1.500.000 m2 fölé kúszott, több mint megduplázva ezzel a környezettudatos irodaterületek mennyiségét. Összességében ez a teljes modern irodaállomány 40 százalékát teszi ki. Darabszámban is duplázás történt, 46-ról 105-re emelkedett a minősített irodaházak vagy irodakialakítások száma, derült ki a Colliers International nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég zöld minősítésekre vonatkozó, legfrissebb elemzéséből.Tovább

Saját fejlesztésű takarítórobot a magyar piacon

– Olasz-magyar közös fejlesztés nagy egybefüggő területek takarítására.

ICA után ROBIN – húsz új, saját fejlesztésű takarítórobotot állít munkába több hazai középületben és a ferihegyi repülőtéren a B+N Referencia Zrt.

Több százmillió forintot költöttünk a ROBIN fantázianevű robot fejlesztésére, de nem a szerkezetet, hanem a szolgáltatást adjuk el – nyilatkozta a Portfolionak a B+N Referencia Zrt. vezérigazgató-helyettese, Szij Csaba.
Tovább

Fertőzésmegelőzés

– Mikor, hol, hogyan és mit fertőtlenítsünk?

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

A koronavírusok, a burkos vírusok közé tartoznak. A fertőtlenítéshez elegendő az összes „korlátozottan virucid” fertőtlenítőszer használata, betartva a gyári adatlapokon megadott adagolási és hatóidőt. A szélesebb hatásspektrummal rendelkező „korlátozottan virucid PLUS” és a „virucid” tanúsított termékek szintén megfelelőek a Tana termékek gyártója, a Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH szerint.
Tovább

Fertőtlenítéssel, kézmosással és légtisztítással is érdemes védekezni a vírusok ellen

– A higiéniai szaktanácsadó ajánlása a fertőzések megelőzésére

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

Leginkább az alapos és gyakori kézmosással, de megfelelő fertőtlenítéssel, a takarítási-mosogatási szabályok betartásával és a levegő tisztításával is védekezhetünk a vírusok terjedése ellen – hívja fel a figyelmet az Assist-Trend Kft. A magyar higiéniai piac meghatározó szereplője szerint nem csak a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak, de a tél végi szokásos megbetegedések miatt is érdemes fokozottabban ügyelni a tisztaságra.
Tovább

Fontos a személyi higiénia, a tisztítás és fertőtlenítés

– Sok múlik a vezetők elkötelezettségén és a dolgozók odafigyelésén is

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

Az intézményi higiénia gyakorlata mindennapi kihívást jelent. A felelős intézményvezetőt az jellemzi, hogy napról napra fenntartja a kreatív napi munka és a professzionális higiénia, kézhigiénia egyensúlyát. Ha betartjuk az általános higiéniai szabályokat, ezzel kizárjuk a külső veszélyforrások döntő többségét (pl. kézmosás elmulasztásából származó veszélyek, hiányos takarításból, nem megfelelő fertőtlenítésből származó veszélyek). Az az intézmény, amelyik felelősen betartja és betartatja az előírt higiéniai szabályokat a saját munkáját teszi egyszerűbbé.
Tovább

A koronavírusról és a kialakult járványügyi helyzetről tárgyilagosan

– A Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatója

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

A világban jelenleg egy új koronavírus (2019-nCoV) okoz járványt. Nagyon sok hivatalos és félhivatalos, hiteles és légből kapott hír jelent meg, így az MTA a lehetőségekhez képest adott szakmai, tárgyilagos tájékoztatást a kialakult helyzetről. A cikk megírására a Szentágothai János Kutatóközpont (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar) Virológiai Kutatócsoportjának kiváló szakembereit, dr. Kemenesi Gábort és prof. dr. Jakab Ferencet kérték fel.


Tovább

Digitális takarítási terv

– Megkönnyíti a takarítók és a vezetők munkáját is.

Újdonság a „digitális takarítási terv” nevű takarításirányítási szoftvermegoldás, amely a fejlesztők állítása szerint egyrészt megkönnyíti a takarítók munkáját, másrészt képessé teszi az épületüzemeltetési vezetőket, hogy jobb visszajelzéseket kapjanak és fejlettebb vezetési stílust alkalmazzanak.Tovább

Érdemes változtatni a takarításon

– Bizonyítottan csökkent a kórházi fertőzések száma.

Tanulságos kísérletet végeztek 11 ausztrál kórházban – azt tesztelték, hogy testre szabott takarítási újításokkal csökkenthető-e a kórházi fertőzések száma. Az eredmény elég meggyőző lett.

A multiközpontú, véletlenszerű kísérlettanulmány azt vizsgálta, hogy egy környezetbarát takarítási csomag alkalmazása hogyan hathat az egészségügyi gondozással összefüggő kórházi fertőzések előfordulására. Az eredményeket eredetileg a The Lancet Infectious Diseases szakfolyóiratban közölték, majd az Inclean folyóiratban szintén.
Tovább

Kartondobozból szalvéta

– Európai tisztítási és higiéniai díjat nyert fejlesztés.

A körkörös papírgazdaság elvét követő modellel már a hároméves próbaidőszaka alatt 105 tonna kartondobozt hasznosítottak újra.

A professzionális tisztítóipart legjobban népszerűsítő európai projekt díját érdemelte ki a Lucart: a European Cleaning Journal által szervezett 2019-es európai tisztítási és higiéniai díjat a Municipal-Material-Cycle® projekt nyerte el októberben. A higiéniai papírtermékeket gyártó vállalat célja egy olyan körkörös gazdasági rendszer létrehozása volt, amely tartós, sokszorozható és aktívan bevonja a helyi közösségeket, hogy használt italos kartonok újrahasznosításával új higiéniai és tisztasági papírtermékek készüljenek.
Tovább

A benti levegő kétszer szennyezettebb lehet, mint az utcai

– Gyerekekre is idősekre különösen veszélyes lehet.

Napjaink 85-90 százalékát beltérben töltjük, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű levegő vesz minket körül. A rossz hír az, hogy a beltéri levegő akár kétszer olyan szennyezett lehet, mint a kültéri, és mivel a fűtési- és influenzaszezonban a szellőztetés sokszor nehezen megvalósítható, előtérbe kerülhetnek azok a légtisztító megoldások, melyeket például a korszerű klímaberendezések kínálhatnak.

Első hallásra talán meglepően hangzik, de egyes ártalmas légszennyező anyagok a belső terekben magasabb koncentrációban lehetnek jelen, mint odakint, vagyis egy átlagos forgalmú városi utca levegője adott esetben akár tisztább lehet, mint a nappalinkban belélegzett levegő.
Tovább

Drágám, a WC-ülőke! Szívem, a fogkrém!

– Fürdőszobai válóok, vagy sok hűhó semmiért?

Fény derül a mellékhelyiségek cseppet sem mellékes kérdéseire. Kiderül többek között, hogy a le nem hajtott WC-deszkán és a középen nyomott fogkrémes tubuson tényleg házasságok múlhatnak-e.

Valóban válóok a WC-ülőke le (nem) hajtása, vagy ez teljesen hidegen hagyja a nőket? Képesek a férfiak ülve végezni a kisdolgukat? Van olyan ember, aki soha nem használ nyilvános WC-t? A RAVAK tabudöntögető felmérése számos olyan kérdést tisztáz, amit mindig is tudni akartunk, de nem mertünk feltenni. Eljött az igazság pillanata; lerántják a leplet a mellékhelyiségek nem mellékes kérdéseiről.
Tovább

Tisztítószerek újrafelhasználható dobozban

– Eladják, ha kiürült összegyűjtik, kitisztítják, újratöltik és így tovább.

Az USA területén ismert Cascade és Tide háztartásitisztítószer-márkák gyártói csatlakoztak legutóbb a Loop körkörös beszerzési rendszerhez. Lényege, hogy a vásárlók már újrafelhasználható tárolóedényekben is megvásárolhatják a tisztítószereket, amelyeket ha kiürültek visszavesznek, összegyűjtenek, kitisztítanak, újratöltenek, hogy aztán újra meg lehessen azokat venni.Tovább

<< 0 1 2 3 4 >>

TTT FONTOS BEJELENTÉS

– Tisztelt Olvasóink!

Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy a TTT-magazin legközelebb csak ősszel tud megjelenni. (Ha csak valami csoda nem történik.)

Tovább a cikkhez

Megjelent a legújabb, a 2020-as évkezdő TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin évkezdő számát!Tovább a cikkhez

BUDAPEST CLEANING SHOW 2020

– Hogyan adjunk el többet a tisztítás-technológiai szakmában?

Szakmánkban a vállalkozások – néhány kivétellel – bevételük túlnyomó többségét abból szerzik, hogy más vállalkozásoknak értékesítenek. A B2B értékesítésnek más szakmákhoz nagyon hasonló szabályai és fortélyai vannak. A következőkben ezeket az eladás-technikai fortélyokat tekintjük át.Tovább a cikkhez

4 év alatt megduplázódott a zöld irodaterületek mérete

– Több mint félmillió négyzetméter zöld irodaterület áll fejlesztés alatt.

A 2015 év végi, 630.000 m2 minősített zöld irodaállomány 2019 végére 1.500.000 m2 fölé kúszott, több mint megduplázva ezzel a környezettudatos irodaterületek mennyiségét. Összességében ez a teljes modern irodaállomány 40 százalékát teszi ki. Darabszámban is duplázás történt, 46-ról 105-re emelkedett a minősített irodaházak vagy irodakialakítások száma, derült ki a Colliers International nemzetközi ingatlan-tanácsadó cég zöld minősítésekre vonatkozó, legfrissebb elemzéséből.Tovább a cikkhez

Saját fejlesztésű takarítórobot a magyar piacon

– Olasz-magyar közös fejlesztés nagy egybefüggő területek takarítására.

ICA után ROBIN – húsz új, saját fejlesztésű takarítórobotot állít munkába több hazai középületben és a ferihegyi repülőtéren a B+N Referencia Zrt.

Több százmillió forintot költöttünk a ROBIN fantázianevű robot fejlesztésére, de nem a szerkezetet, hanem a szolgáltatást adjuk el – nyilatkozta a Portfolionak a B+N Referencia Zrt. vezérigazgató-helyettese, Szij Csaba.
Tovább a cikkhez

Fertőzésmegelőzés

– Mikor, hol, hogyan és mit fertőtlenítsünk?

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

A koronavírusok, a burkos vírusok közé tartoznak. A fertőtlenítéshez elegendő az összes „korlátozottan virucid” fertőtlenítőszer használata, betartva a gyári adatlapokon megadott adagolási és hatóidőt. A szélesebb hatásspektrummal rendelkező „korlátozottan virucid PLUS” és a „virucid” tanúsított termékek szintén megfelelőek a Tana termékek gyártója, a Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH szerint.
Tovább a cikkhez

Fertőtlenítéssel, kézmosással és légtisztítással is érdemes védekezni a vírusok ellen

– A higiéniai szaktanácsadó ajánlása a fertőzések megelőzésére

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

Leginkább az alapos és gyakori kézmosással, de megfelelő fertőtlenítéssel, a takarítási-mosogatási szabályok betartásával és a levegő tisztításával is védekezhetünk a vírusok terjedése ellen – hívja fel a figyelmet az Assist-Trend Kft. A magyar higiéniai piac meghatározó szereplője szerint nem csak a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak, de a tél végi szokásos megbetegedések miatt is érdemes fokozottabban ügyelni a tisztaságra.
Tovább a cikkhez

Fontos a személyi higiénia, a tisztítás és fertőtlenítés

– Sok múlik a vezetők elkötelezettségén és a dolgozók odafigyelésén is

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

Az intézményi higiénia gyakorlata mindennapi kihívást jelent. A felelős intézményvezetőt az jellemzi, hogy napról napra fenntartja a kreatív napi munka és a professzionális higiénia, kézhigiénia egyensúlyát. Ha betartjuk az általános higiéniai szabályokat, ezzel kizárjuk a külső veszélyforrások döntő többségét (pl. kézmosás elmulasztásából származó veszélyek, hiányos takarításból, nem megfelelő fertőtlenítésből származó veszélyek). Az az intézmény, amelyik felelősen betartja és betartatja az előírt higiéniai szabályokat a saját munkáját teszi egyszerűbbé.
Tovább a cikkhez

A koronavírusról és a kialakult járványügyi helyzetről tárgyilagosan

– A Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatója

Körkérdést intéztünk a higiénia területén dolgozókhoz, hogyan készülhetnek fel a létesítmények a koronavírus megjelenésére, a fertőzésmegelőzésre. Mire érdemes figyelni a takarítás során vírusos járvány esetén? Hasznos, gyakorlatias tanácsok következnek, gyártóktól, forgalmazóktól.

A világban jelenleg egy új koronavírus (2019-nCoV) okoz járványt. Nagyon sok hivatalos és félhivatalos, hiteles és légből kapott hír jelent meg, így az MTA a lehetőségekhez képest adott szakmai, tárgyilagos tájékoztatást a kialakult helyzetről. A cikk megírására a Szentágothai János Kutatóközpont (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar) Virológiai Kutatócsoportjának kiváló szakembereit, dr. Kemenesi Gábort és prof. dr. Jakab Ferencet kérték fel.


Tovább a cikkhez

2507 forint a javasolt takarítási óradíj 2020-ra

– Itt az új szakmai ajánlás a MATISZ-tól.

A takarítási óradíjra vonatkozó ajánlást a Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) a munkaerő minőségére, a munkabérekre befolyással bíró gazdasági tényezők és hatások, a kormányzat által bejelentett várható minimálbér- és garantáltbérminimum-emelés, és a takarítóipart sújtó óriási munkaerőhiány figyelembe vételével készítette el.

A tisztítástechnológia nélkülözhetetlen tiszta és biztonságos környezetünk megteremtésében, fenntartásában. A társadalom és gazdaság minden szereplője kiemelten fontosnak tartja az egészséges és higiénikus feltételek megteremtését és fenntartását, különösen a gyógyító-, kereskedelmi-, közigazgatási- és oktatási intézményekben, illetve az ipar különösen magas hozzáadott értékű termelési területein (pl. autóipar, gyógyszeripar, tiszta tér technológiák).
Tovább a cikkhez

Budapest Cleaning Show 2020

– Jövő októberben újra takarítóipari szakkiállítás.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) 2020. október 14-15-én ismét takarítóipari szakkiállítást szervez, Budapest Cleaning Show 2020 néven.

A magyarországi tisztítástechnológiai szolgáltató, gyártó- és forgalmazócégek hosszabb szünet után először 2016-ban, a TisztaShow-n mutatkoztak be újra, majd 2018-ban a megújult nevű Budapest Cleaning Show Szakkiállításon, ahol 3500 négyzetméteren 51 kiállító jelent meg. Az eseményre 1500 szakmai látogató volt kíváncsi.
Tovább a cikkhez

Lapozható pdf (pl.: céges katalógus, magazin, stb.)

Ár: 2000 Ft

Leírás: Vállaljuk lapozható pdf-ek elkészítését. Ha már maga a pdf kész, akkor oldalanként 2000 Ft az átalakítás. Ha magukat a pdf-eket is el kell készíteni, akkor kérjen külön ajánlatot. Vállaljuk a megtervezést, logótervezést, kisarculat-tervezést, kiadványtervezést.

TTT-online-magazin előfizetés

Ár: 3000 Ft

Leírás:Az összes jelszóval védett tartalmat olvashatja a www.tisztatertechnologia.hu-n, már azelőtt is, hogy a TTT-pdf-magazin megjelenne.

Tartalom: szakmai hírek, újdonságok, vélemények, interjúk, riportok, esettanulmányok, takarítási problémák és megoldásaik, stb.

Az online előfizetés megrendelhető a kiadónál (Tamásné szabó Zsuzsanna e.v.).

TTT-pdf-magazin regisztráció

Ár: ingyenes

Leírás:

Csak regisztrálnia kell, és onnantól kezdve önt is értesítjük e-mailben, amikor megjelent a következő TTT-pdf-magazin. Kérjük, jelölje meg, takarítással, forgalmazással foglalkozik-e, ha pedig valamilyen létesítmény képviselője, akkor azt írja meg, milyen típusú épületről van szó.

Apróhirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: 5000 Ft

Leírás:

Ha takarítógépeket, eszközöket, egyéb takarításhoz szükséges dolgokat vásárolna, vagy eladna, akkor azt az Apróhirdetés rovatban közölheti. A hirdetés díja egy hónapra vonatkozik. A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Álláshirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: ingyenes

Leírás:

Állást keresők és állást kínálók hirdetéseit díjmentesen jelentetjük meg az oldalon, az Álláshirdetés rovatban! A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Tisztítás-technológia c. könyv

Ár: 6000 Ft

Leírás:

Bogdán Tibor, Csordás Tamás és Pataki László: Tisztítás-technológia 2014

Könyvünk a tisztítás-technológiai szakma elméleti és gyakorlati képzéséhez nyújt szakmai és módszertani útmutatót, és ajánljuk szakembereknek is hivatásuk gyakorlásához. Azokat az alapvető matematikai, fizikai, kémiai és szakmai törvényszerűségeket ismertetjük benne, melyek a szakma magas szintű gyakorlásához szükségesek. Több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalatainkat összegyűjtve, elemezve és szakmai elhivatottságtól vezérelve tesszük közkinccsé a könyvben.
Ajánljuk mindenkinek, aki a tisztítás-technológiai vagy létesítmény-gazdálkodási iparban tevékenykedik, azért, hogy eredményesebb és sikeresebb legyen. A könyv nyelvezete szakmailag kifogásolhatatlan, de közérthető, vagyis tanuló- és olvasóbarát.
A könyv írása közben törekedtünk megfogalmazni az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Ezért minden esetben hangsúlyoztuk a kezelőszerek helyes használatának illetve a technológiai fegyelem betartásának jelentőségét.
A könyv három részből áll. Az elsőben a tisztítás-technológiai szakmában előforduló kockázatokkal, tisztasági szintekkel, a tisztítás-technológiai törvényszerűségeivel, hatásmechanizmusaival, a technológiai fegyelemmel és a piktogramokkal foglalkozunk. A második részben a tisztítás-technológiához szükséges háttérismereteket foglaljuk össze. S a könyv harmadik részében szót ejtünk a környezettudatosságról, a normákról, az ergonómiáról továbbá az alkalmazástechnikai módszereket mutatjuk be. Az olvasó számos ábrát, rajzot, piktogramot, táblázatot és fotót talál a könyvben, melyek mind a jobb megértést segítik. Második, bővített kiadás, 345 oldal. ISBN: 9789630838672
Postázási költség: Kb. 1320 Ft.

2017-től a könyvet Bogdán Tibortól kérje. Tel: +3630/921-7089 e-mail: bogdantibor2@gmail.com

Durbák Ildikó: Haristum c. könyv

Ár: 1490 Ft

Leírás:

"Egyre gyakrabban lobbannak fel a lángok Budapesten. Mintha a tűz tudatos lény lenne. Vagy netán valaki irányítja? A fiatal tűzoltónak, Áronnak rémálmai vannak, megmagyarázhatatlan dolgok történnek vele. Eddig két lábbal állt a földön, de egyre inkább meginog a materializmusa, a természetfeletti betör az életébe. Lesz-e elég ereje, hogy megbirkózzon azzal, amit megtud magáról és a világról? Megtalálhatja a boldogságot és a szerelmet? Megtörténhet valaha, hogy a fekete fehérré válik, és a gonosz megpróbál jót tenni? És vajon bocsánatot nyerhetnek a múlt bűnei?"

Könnyed olvasmány, tökéletes ajándék! Lepje meg szeretteit egy izgalmas, lebilincselő regénnyel.

A postaköltséget a megrendelő fizeti.
ISBN: 978-963-12-1070-5

Cégnév:

Számlázási cím:

Postázási cím:

E-mail:

Telefonszám:

Ügyintező neve:

Megjegyzés:Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább

Év Vállalkozója 2016

- három takarítócég-vezető is van a kitüntetettek között

Megvannak az Év Vállalkozója díj 2016-os kitüntetettjei, akik között a takarítóipar is képviseltette magát.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) ajánlására nyerte el a díjat a A Porminus Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Béla.

A Somogy megyei VOSZ ajánlásával pedig a Kristály-Mix Kft. vezérigazgatója , illetve tulajdonosa, Antal Mihályné, és Samu Attila.

Mindhárman évtizedek óta a szakmában dolgoznak.

A Tiszta Tér Technológia magazin gratulál a díjakhoz!

Tovább

Jelentős cégfelvásárlás a magyar piacon

Az olasz cégcsoport holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül vette meg a Bokk Paper Kft-t.

Tovább

Megvan az első deklaráltan zölden takarító cég!

-– mérföldkő a magyar takarítóiparban

Elsőként nyerte el Magyarországon takarítócég a Környezetbarát Szolgáltatás nemzeti ökocímkét, amely igazolja, hogy takarítási tevékenységük az adott helyen környezetbarát. A Future FM Zrt. 2015. július 24-én „Irodatakarítás a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában” címen nyújtott be pályázatot a „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítésre és a védjegyhasználati jog elnyerésére.

Tovább

Rendi lett a HelpyRend, rendelésre: új névvel dübörög tovább a trendi startup

Az első magyar online takarítás-közvetítő saját felmérésének eredménye alapján áprilistól új néven kínálja szolgáltatásait. A hazai alapítású, Magyarországon működő startup a könnyebb beazonosítás miatt döntött a Rendi név mellett.

Tovább

Egymilliárdos takarítási megrendelés

- ennyiért takarítja a MÁV állomásokat a Jánosik Kft. konzorciuma

A Jánosik és Társai Kft. és stratégiai partnerének konzorciuma nyerte el Délkelet-Magyarország területén és Budapest egy részén a MÁV állomások tisztán tartására és rendbetételére kiírt, évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot - közölte a takarítási üzletágban piacvezető cég tulajdonosa az MTI-vel.

Tovább

Környezetbarát takarítási szolgáltatás

- A Future FM Zrt. elsőként nyerte el az ökocímkét

A Future FM Zrt. elsőként nyerte el a környezetbarát takarítási szolgáltatás nemzeti ökocímkéjét, ami hivatott igazolni Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát voltát. A nyertes pályázó szolgáltatása a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában valósult meg. A védjegyelnyerést igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadása is itt történt.

Tovább

A Henkel teljesítette a 2014. évi pénzügyi célokat

— Jó teljesítmény egy kihívásokkal teli környezetben

Az árbevétel 0,4 százalékkal 16,428 milliárd euróra nőtt (szerves növekedés: +3,4 százalék)
Az üzemi eredmény* 2,9 százalékkal 2,588 milliárd euróra nőtt
Az árbevétel-arányos megtérülés* (EBIT-marzs) 0,4 százalékponttal 15,8 százalékra emelkedett
Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) 7,6 százalékkal 4,38 euróra nőtt
A javasolt osztalék 7,4 százalékkal, elsőbbségi részvényenként 1,31 euróra nőtt

Tovább

Számlázás 2015-től

- adminisztráció-csökkentés jeligére

Kedves Olvasóink! Már régóta szerettük volna, de az idén meg is léptük: átálltunk az online számlázásra.

Tovább

Ők lettek az év üzemeltetője!

- 8 kategóriában összesen 9 díjat osztottak ki az „Év Irodája” versenyen

Az Év Irodája verseny idei díjátadó gáláját a Budapest Music Centerben tartották meg február 5-én. A neves szakemberekből álló zsűri 8 kategóriában összesen 9 díjat osztott ki – írta realista.hu.

Tovább

COMFORT Burkolattechnika Szakkiállítás és Konferencia

- Ahol február 21-én középpontban a takarítás!

A budapesti Syma Rendezvényközpontban tartják 2014 február 19-21 között a Burkolattechnika Szakkiállítást. Ennek zárónapján „műsoron lesz” a takarítás is. Íme, milyen programra számíthat, aki kilátogat:

Tovább

Díjat kapott a takarítócég vezetője

- Pintér Zoltán 2013-ban az Év Vállalkozója lett

Tavaly december 6-án tizenegyedik alkalommal adták át a magyar szellemi élet kiemelkedő képviselőinek a Prima Primissima díjat, és a vállalkozói szférában az Év Vállalkozója díjakat.

Tovább

Új vezető a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézeténél

- a cég 1500 takarítót fog kiképezni az idén, már az új OKJ szerint

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézet Kft. alapítója, Ritz Tibor blogján számolt be róla, hogy decemberben átalakították a céget. Hogy miért kellett alapjaiban átszervezni a vállalkozást, annak okaként egy nagy volumenű munkát jelölt meg.

Tovább

Príma-díjat kapott

- Bagosi Sándor gyulai takarítócég-vezető

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) ügyvezető elnök­sége a vállalkozás területén elért kiemelkedő eredményeket és a meghatározó közéleti tevékenységet ismeri el a Príma-díjjal.

Tovább

Megnyitott a kelet-közép-európai gépfelújítási és bérlési központ!

- augusztus elsején nyitott meg a kelet-közép-európai piacot Kolozsvárról kiszolgáló takarítógép-felújítási és takarítógép-bérlési központ.

Hogy mi ebben az igazi újdonság, arról a Tennant takarítógépeket forgalmazó Tenrom ügyvezető igazgatóját, Gorbai Attilát kérdeztük.

Tovább

Nilfisk-Advance szilárd alapokon (x)

A Nilfisk-Advance több mint egy évszádos tapasztalattal szolgálja ki ügyfeleit, valamint 5000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte.

Cégünk dániai központtal rendelkezik, és több mint 40 leányvállalattal büszkélked­het, mindezek mellett megközelítőleg 70 országban van jelen disztribúciós hálózatá­val.

Kevesen tudják, hogy a Nilfisk-Advance magyarországi jelenléte igen jelentős. Gyár­tóegységek találhatók Szigethalmon és Nagy­kanizsán is. Közel 600 főt foglalkoztatunk gyárainkban, ahol padlótisztítókat és porszí­vókat (Szigethalom), valamint magasnyomá­sú mosókat (Nagykanizsa) gyártunk a világ minden tájára.
A magyarországi Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. a Nilfisk-Advance A/S 100 %-os tulaj­donú leányvállalata, több mint 20 éves tapasztalattal és töretlen dinamikával szolgálja ki a takarítási iparágat.

Tovább