Takarításról a fõiskolán

Ahol takarítást is oktatnak

Interjú a Budapesti Gazdasági Főiskola docensével, Endrődy Gáborral

Permalink: http://tisztatertechnologia.hu/cikk/1362/perm

Tagek: interjú endrődy gábor képzés takarítóképzés 2001 november

Share

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Vendéglátó Intézeténél tettem látogatást. Az intézmény elődjét, az első Pesti Kereskedelmi Akadémiát még 1857-ben alapították. Időközben az oktatási paletta kibővült a vendéglátás és szállodai képzéssel, majd az idegenforgalmi felkészítés is polgárjogot nyert. 25 éve folyik a gazdasági szaktanári és szakoktatói képzés.
A főiskola kiszélesedett nemzetközi kapcsolatrendszere ma már lehetővé teszi azt is, hogy hallgatók jelentősebb csoportja külföldön teljesítse gyakorlatát, vagy a külföldi társegyetemeken, főiskolákon végezzen egy vagy két szemesztert, illetve a külföldi diákok és tanárok fogadása is megoldott. Beszélgetőpartnerem Endrődy Gábor docens, 1977 óta dolgozik a főiskolán.

T.Sz.Zs: Milyen út vezetett a főiskolai oktatáshoz?

E.G.: Elvégeztem a vendéglátóipari középiskolát, a Vendéglátóipari Főiskolát, ahol szaktanári diplomát is szereztem, aztán a Közgazdaságtudományi egyetemet. 1985-86 óta tanítok a főiskolán. Először még nem oktatói státuszban voltam, hanem tanüzem-igazgatóként dolgoztam, 1986-tól tanítok a Vendéglátó Intézetnél, mint külső óraadó, és mint adjunktus, aztán későbbiekben, mint docens.

Mit tanít jelenleg?

Alapvetően a vendéglátó tevékenység szervezésének, és gazdálkodásának témakörét tanítom, ezen belül tantárgyfelépítésünk négy ciklusából a harmadik ciklus tantárgy felelőse vagyok.
Az első ciklus általános szervezési, gazdálkodási alapozás, a második a vendéglátóipari egységek létrehozása, a harmadik a vendéglátó egységek, és vállalkozások üzemeltetése, a negyedikben pedig a diákoknak egy teljesen új vendéglátó egységet kell gondolatilag megalkotni az előző évek szintetizált ismeretei alapján.

Milyen formákban és milyen létszámmal folyik az oktatás?

Nagy intézménnyé nőttük ki magunkat, 8600 körül van jelenleg a hallgatói létszám. Többféle képzés van: kereskedelmi, idegenforgalomi, szállodai, illetve a vendéglátós-szállodai kar, van nappali képzés, most már nincs levelező, és nincs esti, hanem távoktatás. Az elmúlt évtizedben nagyon felerősödött az úgynevezett tanfolyami képzés. A tanfolyami képzések ma már majdnem mind akreditáltak, tehát államilag elismertek, illetve az állami finanszírozási rendszerben nappali képzésként vehetnek részt itt a hallgatók egy bizonyos létszámig.

A tananyagban hol helyezkedik el a takarítás?

A vendéglátós képzésben inkább kiegészítő tevékenységként jelenik meg, míg a szállodás képzésben markánsabb tevékenységként. Ott is kiegészítő, de nagyobb óraszámot, nagyobb, specializáltabb apparátust igénylő tevékenységként jelenik meg, mint a vendéglátósoknál. A vendéglátós tananyagban megemlítjük, hogy a takarítás kiegészítő folyamat, természetesen vannak személyi feltételrendszer igényei, van speciális technológiája, amely alapvetően élelmiszerbiztonsági, higiénés alapú technológián alapszik. Az elmúlt évtizedben a mi szakmánkban is megjelentek azok a multinacionális cégek, amelyek a saját maguk takarítási algoritmusával, takarítási terveivel, specializált célvegyszereivel dolgoznak. Azóta ezeket mi is részletesen tanítjuk: hogyan lehet fölépíteni a takarítási tervet, milyen szervezési és gazdasági előnyei, netán hátrányai vannak a tevékenységnek. Alapvetően én a képzésemben azt tartom legfontosabbnak, hogy az élelmiszerbiztonság érdekében a takarítás nélkülözhetetlen, meghatározó.
A magyar vendéglátást nagyon sokszor érik azok a vádak, példálózgatások, hogy pl. a WC-kre nem tudnak ráülni, mint a McDonald's-nál, vagy a vendégtéri tisztaság nem olyan, mint a McDonald's-nál. Azt mindig elmondom az oktatásban, vagy bármiféle magánbeszélgetésben is, hogy addig, amíg a vendéglátás egy jelentős része a mai napig is hypo-ultra kombinációjánál tart, addig egy McDonald's alapvetően profi vegyszerrendszerrel dolgozik. A saját maga által kifejlesztett adagolókat, töménységeket, koncentrációkat, visszaellenőrzéseket (pl. indikátorpapírok) használják a takarításban, és minden problémára kitaláltak megoldást. Ez példaértékű a vendéglátásban és húzóerő is. Mindemellett, mi nem azt akarjuk oktatni, mi a McDonalds vendéglátás, hisz ők is csak egy szelet az egészből, de én úgy gondolom, hogy ami színvonalas, ami szolgáltatás értékű, azt át kell venni, azt tanítani kell a magyar vendéglátásban.
A hazai vendéglátásban a lélektani áttörés 1976-77-ben volt, amikor megnyitott a Hilton, mert ő egy amerikai lánc szállodája. Hozta a standardjait, a standardban hozta a takarítási standardjait, és hozta azokat a vegyszereket, amiket akkor még nagyon drágán lehetett tőkés importból, külön engedélyeztetve, valutáért beszerezni. Akkor volt egy kis negatív felhangja ennek az egésznek szakmailag, hogy: micsoda dolog, hogy a nehezen megkeresett valutámból takarítószereket, meg vegyszereket vegyünk...! Pl. a Hyatt is ezután nyitott, és azt mondták a beszállítók, hogy csak akkor vállalják a garanciát, ha a szállodában pontosan azt a vegyszert veszik, pontosan azt a szórófejet, pontosan azt a technológiát használják, amit ők ajánlanak, és akkor mindig tisztaság lesz, és 20 év múlva sem megy helytelen kezelés miatt tönkre a berendezés. Tehát igazán a szakmában az a nagy tanítás ekkor kezdődött, és aztán a következő lépés a tisztaság iránti igény generálódása a vendéglátással szemben. Emlékszem, a korábbi időszakban – még itt a főiskolán is – volt az ultra, a hypo, a kézi mosogatószer, Sidol, meg fémtisztító, és itt a történetnek vége is volt. Tettük tönkre a felületeket, használtuk a nem megfelelő töménységeket. Amilyen károsodásokat lehet a Superdollal követni a felületeken, az felmérhetetlen. A takarítással lehet spórolni, de a másik oldalon ott van a javítási költség, az üzembiztonság... Ezeket én mindig külön hangsúllyal mondom, és példákat is hozok. A diákok figyelmét felhívom arra, hogy a multi cégek komoly támogatást adnak, jól elkészített takarítási terveket, konzultációt, beszélgetést ajánlanak föl.

Önök milyen vegyszereket használnak?

A főiskola tanüzeme Diversey termékeket használ: adagolókat, vegyszereket, egyebeket és információim szerint nagyon jók a tapasztalataik.

A képzésbe hogyan épül be a takarítás?

A szobatakarítási terv van jelen a képzésben, és az önálló munkakörök: szobalányi, szobaasszonyi munkakör, emeleti takarítók, illetve nagy közös helyiségek takarítása is megjelenik. A mi képzésünkben, hangsúlyozzuk azt, hogy a különböző kiegészítő folyamat elemeknél melyek azok a momentumok, amelyeket csak akkor lehet végrehajtani, ha működik a fő folyamat. Egy napi takarítást nem tudunk elvégezni havonta. Viszont vannak bizonyos részek, amelyek ugye kihúzhatók, pl. ne akkor történjen a takarítás, amikor a pörkölt értékesítés van, vagy előtte, vagy utána. Gyakorlatilag majdnem mindegy egy hetes zárva tartásnál, hogy az első, a harmadik, vagy az utolsó nap takarítunk-e. Míg a napi takarítást csak aznap, és csak akkor lehet elvégezni, amikor befejeződött az előkészítés, a főzés, és nem dolgoznak a helyiségben. Tehát mi folyamat oldalról közelítjük meg a takarítást.
A tananyagban én ezen kívül elkezdtem foglalkozni egy picit azzal a jelenséggel, hogy a külső megbízásos tevékenységben hogyan jelenik meg a vendéglátásban a takarítás. Foglalkozunk vele, hogy a napi, heti és havi takarítás hogyan kerül megosztásra a belső apparátusban dolgozók és a külső vállalkozás között.
Tervezőként is foglalkozom a takarítással. Amikor hozzáfogunk egy tervezéshez, akkor az első beszélgetésben azért mindig benne van az, hogy hogyan nézzen ki a szálloda, az étterem, de a következő kérdések között ott van a takarítás, gépi lesz-e vagy kézi, milyen helyiségeket igényel, stb. Van a képzésnek egy szakasza, amikor tervezést is tanítunk. Házi feladatként is el kell készíteni egy vendéglátó egység tervét a diákoknak, és gondolni kell arra is, hogy szükség lesz takarítószer, takarítóeszköz tároló helyiségre. Kell a szállításokra gondolni (kül-, és beltéri) kocsimosásra, tárolásra. A tervezésnél felhívjuk rá a figyelmet, hogy amikor vendéglátóipari egységet alakítanak ki, akkor a hideg padló és az oldalfal találkozásánál hornyolt burkolat legyen a jó takaríthatóság miatt.
Más megközelítésben a mosogatás is takarítás, foglalkozunk vele, ahhoz is kapcsolódik eszközállomány.
A HACCP-al is foglalkozom, készítettem már több dokumentációt.
A HACCP tulajdonképpen fizikai, biológiai, kémiai szennyeződés elől való menekülés. Ez a menekülés egyrészt takarításból áll, annak a rendszeréből, a búrától a mennyezetig, a falig, a kövezetig, az asztalig, a számítógépekig...
A HACCP dokumentációjának elég komoly terjedelmű a melléklete, egyrészt a takarítási tervek leírása, és annak a gyűjteménye, hogy az adott helyiségekben milyen technológiát javasolunk. Oktatási oldalról most értem el odáig, hogy a saját tantárgyi félévemben foglalkozni fogok a HACCP-vel.

Hány órában tanítanak takarítást?

Önmagában a takarítás óraszámát nagyon nehezen tudnám meghatározni, mert folyamatosan érintem a tananyagban. Amikor én az egyes helyiségekről beszélek, akkor a helyiségekben a megszervezett technológiai folyamatok mellett automatikusan beszélek arról, hogy ott milyen takarítási folyamatok lehetnek. Bármilyen technológiai leírást készítünk egy helyiségről, akkor először a fő folyamatot írjuk le, és utána a fő folyamat mellett, hogy abban a helyiségben milyen a takarítás feltételrendszere, és hogyan valósul az ott meg. Mindenképpen érintjük, csak nem kiemelten, hanem a legtermészetesebb velejárójaként a hétköznapoknak.

Milyen végzettséggel bír, aki tanítja a takarítást?

Semmiféle specifikált végzettségű ember ebben a témában nincs, mindenki a technológia oldaláról, a közgazdaságtan oldaláról került be oktatóként. Az összes alkalmazott ismeretet oktatjuk.

Alkalmassá teszik-e a hallgatókat ilyen jellegű tevékenység irányítására, vagy arra, hogy el tudják dönteni, mit várjanak el egy takarítócégtől?

Tudni kell, hogy a főiskolai képzés keretében a diákok a harmadik félévben kötelező gyakorlaton vesznek részt, mely négy szakaszra osztható.
Az első szakaszban konyhai, másodikban éttermi, a harmadikban a szállodákban a földszinti, a negyedikben pedig az emeleti munkakörök elsajátítása a feladatuk. Hat hónapos a gyakorlat. Arányosan, egynegyed-egynegyed részben töltenek időt az egyes munkahelyeken, és pl. az emeleti egynegyed rész aktív szobalányi feladatot jelent. Sőt, a szállodai gyakorlatnál a szobalányi munkakörben dolgozók mennyisége eleve úgy van megállapítva, hogy aktív segítőként, résztvevőként folyamatosan ott vannak főiskolás diákok a szobatakarításban, ágyhúzásban, stb. Ha nem lenne a diák, akkor nem tudna működni a szálloda, mert a létszám így van megállapítva. A diákok aktívan részt vesznek mindenben: a WC-takarítástól a szőnyegtisztításig, ami a takarításba belefér.
Néha a kicsit elkényeztetett diákságnál vannak negatív visszhangjai is, miszerint túlzott mennyiségűnek érzik a szobalányi feladatot, és azon belül a takarítást. De ez is hozzátartozik a szakma lépcsőfokaihoz, valahol itt kezdődik az, hogy valaki egyszer szállodaigazgató legyen.
Üzemlátogatásra is megyünk, igyekszünk a képzés alatt a gyakorlóhelyen kívül legalább 15-20 vendéglátó, szállodaegységet megmutatni a diákoknak. Az üzemlátogatásokon, pl. mindig bemegyünk a szobaasszonyi, vagy szobalányi szobákba. Minden gyakorlóhelyen, ahol alkalmazzák a szobatakarítási tervet, megmutatjuk a polcrendszereket, a vegyszereket, melyek nagy kiszerelésben találhatók, elmondjuk, hogy azokat hogyan adagolják szórókba, edényekbe. Mindig felhívjuk rá a figyelmet, milyen veszélyforrásokat rejtenek a vegyszerek, hogy oda kell figyelni, hogy az embereket ki kell oktatni az alkalmazásra. Kiemeljük, hogy milyen óvintézkedéseket tegyenek, és mi történjen baleset esetén. Általában a diákoknak tetszenek a nagy kiszerelésű flakonok, és hogy saját maguknak fejtik le a kis edénykékbe a vegyszereket. Van, ahol külön "vegyszerszobák" vannak, oda csak egy személy mehet be, hogy a töménnyel találkozzon, ő már csak kiadja a kis töménységűt. Ezt is igyekszünk nekik bemutatni, és igyekszünk annyit beszélni róla, hogy természetes legyen a kezelés, mikor kikerülnek a szakmába.

Van-e gyakorlati oktatás?

Nem nevezzük úgy, hogy takarítási gyakorlati oktatás, mert a szobalányi tevékenység jelentős részben erről szól, meg arról, hogyan kell lehúzni a párnát, meg ki kell tenni a képeslapot a vendég mappájába, stb., de a jelentős rész takarítás. Amikor egy gyakorlóhelyen ott vannak a diákok, kapnak instrukciót arra, hogy hogyan osszák be az idejüket, mennyi legyen a fajlagos egy szobára jutó takarítási idő. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nemzetközi gyakorlatban elterjedt (még nem mindenütt alkalmazott, de egyre több helyen), hogy a fertőtlenített, takarított állapotra mutató kis matricákat (WC-ket átkötő fertőtlenítettségre utaló), feliratokat helyeznek el. Ennek a jelentőségét mindenféleképpen igyekszünk hangsúlyozni.

Kell-e vizsgázni belőle?

Egyértelműen ilyen módon nem kell. A gyakorlat teljesítéséért nem kap osztályzatot a diák, de csak akkor léphet tovább a képzésben, ha teljesítette a gyakorlatot megfelelő óraszámban, és a belső szöveges értékelése is megfelelő.

Hangsúlyozzák-e mennyire fontos a professzionális gépek, eszközök használata?

A műszaki ismeretek tantárgyban van önállóan takarítógépekről fejezet, már kb. 20 éve. Egy nagy probléma van ma a vendéglátással: nagyon sok esetben a vendéglátás bekerül valami nagyon drága négyzetméterért bérelt területre, és igyekeznek annyira összezsúfolni a technológiai területeket, hogy nem marad köztük hely, ahol mozogjanak a takarító gépekkel, illetve a takarító gépek nem tudnak bemenni a készülékek alá, stb.
Megemlítem a képzésben, hogy bizonyos méret alatt a takarító gép soha nem fog elterjedni, egyrészt az ára miatt, másrészt mert nem biztosítható a mozgékonysága, helyigénye, nem tud bejutni mindenhová. A mi szakmánkban az is óriási probléma, hogy több mint 40000 vendéglátó üzlet van az országban, és ezek jelentős része nem komoly technológiai felszereltségű, csak olyan, mint egy jól felszerelt háztartási konyha. Nagyon sok vendéglátó egység jó odafigyeléssel, háztartási tűzhellyel és felszerelésekkel is tökéletesen tud működni, mert csak annyi vendégük van, amennyi így is ellátható színvonalasan. Van 12000 adagot főző nagy konyha, és van napi 20 adagot főző is – utóbbi, ha belegondolunk, egy kicsit nagyobb háztartásnak felel meg.
Nehéz meghúzni a határvonalat: a jó gazda gondosságával háztartási eszközökkel is nagyon sokáig lehet nagyon jól működtetni vendéglátást. De ha nincs a tulajdonos gondossága az emberekben, akkor napok alatt tönkre lehet tenni felületet, eszközt, gépet. Az üzemi vendéglátás, meg a nagybani vendéglátás külön műfaj.

Kívánják-e bővíteni a takarítási képzést?

Fakultatív órában mindenképpen adott lenne a lehetőség a bővítésre.

Mivel foglalkozik még?

Vendéglátó szakértőként foglalkozom vendéglátó egységek tervezésével. Már többször vettem részt olyan szakértői munkában, ahol az épületszolgáltatások szerződésbe adásáról kellett dönteni: legyen, ne legyen, értékelni, mit hozhat költségben, mit hozhat eredményben, mit hozhat munkaszerződésben. Többezer négyzetméter esetén ezek komoly tényezők. Tehát ilyennel már foglalkoztam.

Az épülettisztító és mesterképzésről hallott már?

Múltkorában láttam a tv-ben egy riportot ezzel kapcsolatban és átértékeltem ezt az egész dolgot egy picit. Milyen igaza volt a riportalanynak, hogy a sok kóklerral szemben az ő szaktudását próbálta erősíteni. Összességében egy épülethez hozzányúlni, mint takarító, az egy fajta tudást igényel, nem pedig annyi, hogy odamegyek a vizes ronggyal, és elkezdem törölgetni, és aztán tiszta lesz, mint otthon az ecetes rongyos ablaktisztítás.
Valójában a takarítás jó. Szimpatikus volt, és teljesen jogosnak tartottam a véleményét.

Az önök képzése már OKJ-s?

Nem, még nem OKJ-s. ...De szeretnénk, ha az lenne...

Ehhez csak egy jó programot kell összeállítani. Sok sikert!


Megjelent: 2001-11-05

Szerző: Tamásné Szabó Zsuzsanna

Tagek: interjú endrődy gábor képzés takarítóképzés 2001 november

Share

<< 0 1 2 3 4 >>

Megjelent a legújabb, a 2017-es téli TTT-magazin!

Kattintson, és máris olvashatja a TTT-pdf-magazin téli számát!Tovább

A TTT magazin korábbi számai 2017-ben

- Megújult Tiszta Tér Technológia magazin!

NAGYON AJÁNLJUK!!!


Mit tud az új TTT?
A/4-es méretű, minden oldala színes, lehet zenés, videós, animált a megjelenő tartalom, a hirdetésekben ott vannak a linkek, élő a tartalomjegyzék (oda lapoz, ahova kattint).
Okostelefonon is kiválóan olvasható.
És mivel a papírt és a szállítást kiiktattuk, környezetbarát is.

A slusszpoén, hogy minden cégvezető, takarító, vagy épületüzemeltető asztalán ott lehet, hiszen bárki megtalálhatja az oldalon, és elolvashatja. És aki ragaszkodik a papírhoz, az ki is nyomtathatja! :-)

Fizessen elő és máris olvashatja lejjebb a TTT korábbi számait!

Tovább

Kiállítások és vásárok 2017-ben

— ahol zajlik a szakma

Feltálaltuk csokorban, hova érdemes menniük azoknak az idén, akik benne szeretnének lenni a takarításszakmai élet sűrűjében, első kézből szeretnének információt és benyomást gyűjteni pl. az újdonságokról, trendekről, illetve új partnereket szerezni.

Van olyan város, ahol kétszer is a takarítás lesz a középpontban 2017-ben! (Magyar kiállítás és vásár most nem lesz – információink szerint 2018 októberében jön legközelebb TisztaShow kiállítás, viszont konferenciát az idén is tartanak.


Tovább

Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább

Tartalomjegyzék 2017 Téli

– A TTT magazin 2017 téli számának tartalma – megjelent novmber 27-én!

Kedves Olvasó! Tisztelt Takarítószakma!
Kórházak, egészségügyi intézmények, idős- és szociális otthonok takarításért felelős vezetői, létesítménygazdák!


A MATISZ éves konferenciáján végeztem egy mini piackutatást arról, mennyire sikerült a takarítócégeknek elismertetniük áraikban a 15 százalékos idei minimálbéremelést.

Kiderült, hogy:
Vannak, akik még nem voltak képesek érvényesíteni áraikban.
Mások egy-egy munkájuknál nyár derekára, vagy őszre illetve az év végére jutnak el idáig.
A legtöbb cégvezető arról számolt be, hogy csak munkáik egy részénél tudták elfogadtatni a kötelező legkisebb bér emelésével járó pluszköltségeket.


Tovább

Forradalmi újításokkal jöttek ki a gyártók

– hol vannak már a régi porfogók…?

Állandóan új anyagokat vezetnek be a szennyfogók gyártásában annak érdekében, hogy különleges funkciókat kölcsönözzenek a nagy strapának kitett szőnyegeknek, vagy csak egyszerűen javítsák azok nedvszívó képességét, látványát, fenntarthatóságát. Nosza, kukkantsunk be a kulisszák mögé.

A szennyfogót, vagy lábtörlőt eredetileg egyszerűen azért tették ki, hogy megtöröljük benne a lábunkat. A szennyfogók azonban állandó fejlődésben vannak, és ma már más feladatokat is elláthatnak. Például a csúszásgátló és a kifáradás elleni szőnyegeket azért fejlesztették ki, hogy növeljék velük a kényelmet és a biztonságot. Más szennyfogók tervezésénél egy bizonyos kép közlése vagy egy vállalati márka hangsúlyozása volt a cél.


Tovább

Obamának igaza lehetett: legyünk modernek

– meg kellene tiltani a kézfogást?

Az USA és az Egyesült Királyság területén praktizáló orvosok azt fontolgatják, hogy kézfogási tilalmat léptetnek életbe a kórházi fertőzések csökkentése érdekében, mivel az ezeket okozó kórokozók közül néhányan rezisztensek az antibiotikumokra.

Biztonságos-e a kézfogás? Vagy nem? Az Egyesült Királyság területén praktizáló orvosok szerint nem. Legalábbis a kórházakban nem. Mások azonban azt mondják, hogy a társadalomban általánosan elfogadott kézfogás eléggé biztonságos mindaddig, amíg az emberek rendszeresen kezet mosnak.


Tovább

A kórházi vécék a fertőzés melegágyai

– de mit lehet tenni, hogy ne legyenek gócok?

A kórházi környezetben lévő mosdók nagy valószínűséggel különösen virulens táptalajt kínálnak a baktériumoknak. Ez az oka annak, hogy kulcsfontosságú a szigorú megközelítés: akkor is, amikor szerelvények megvásárlásáról, és akkor szintén, amikor a karbantartásukról van szó.

Az alábbiakban egy szaniter áruspecialista-vállalat, az Armitage Shanks kereskedelmi termékekért felelős kategóriaigazgatója ismerteti azokat a lépéseket, amelyeket a kórházak és más egészségügyi intézmények tehetnek, hogy biztosítsák mosdóhelyiségeikben a baktériumok elleni harcot, és elhárítsák a fertőzések terjedésének veszélyét.


Tovább

Míg nem késő!

– Csövek, kapcsolódó berendezések-, eszközök korszerű belső-állagmegóvó- és javító technológiája

A tisztítás-technológia — többek között — a külső és a belső tisztítandó felületek kivitelezhető megoldásaira is felosztható.

Tovább

Ha a bevétel számít: a mosdók állapota közvetlenül hat a vásárlói élményre

– forradalmi megoldás segíthet kiszolgálni a WC-ket megrohamozó tömegeket

A forgalmas helyeken, például a repülőtereken és a stadionokban összegyűlő tömeg rendszerint a mosdókban torlódik össze, ami nemcsak bosszantó, de a higiéniáért felelős létesítményüzemeltetőknek komoly kihívást is jelent. Az ilyen erősen igénybe vett, nagy forgalmú mosdók gondjára kínál megoldást a globális higiéniai márka újdonsága, a PeakServe® kéztörlőrendszer. A forradalmi megoldás egy olyan papírkéztörlő-adagoló, amely minden korábbinál nagyobb kapacitással bír. Segítségével villámgyorsan, fennakadás nélkül juthatnak a látogatók kéztörlőhöz. Jó hír a létesítményüzemeltetőknek, hogy egyetlen feltöltéssel több mint 1000 vendég törölheti szárazra kezeit pillanatok alatt – derül ki a márka közleményéből.

Tovább

Az antibakteriális szappan nem hatásosabb, mint a sima

– sőt, a meleg víz sem jobb, mint a hideg

A meleg víz nem hatékonyabb a hideg víznél, amikor a baktériumoktól kell megszabadulni, ezt sugallja egy új tanulmány, amely a kézmosásról szól. A tudósok úgy találták, hogy a hideg víz ugyanannyi csírát képes eltávolítani, mint a meleg. Nemcsak ezt tapasztalták a kutatók, hanem azt is, hogy az antibakteriális szappan sem jobb, mint a normál szappan.

Tovább

Megújulhat a kórháztakarítás

– szakértői szemmel

Kerényi Zsolt a PQS International Hungary Kft. kórház-higiéniai vezetője, MATISZ szakértő felkérést kapott, hogy a piaci szereplőket képviselve részt vegyen az egészségügyi takarítás új módszertanának a kidolgozásában. Szakértői tanulmánya a MATISZ oldalán olvasható, ebből villantunk fel néhány gondolatot.

Több tízéves – kórház-higiéniai területen szerzett tapasztalatát azért osztatta meg, hogy a takarítási szakma, a higiénikus szakemberek és a szakhatóságok együttműködésével az intézményi takarítási pályázatokban a kórháztakarítással kapcsolatos feladatokat a lehető legpontosabban, minden elvárást figyelembe véve lehessen meghatározni, illetve a teljesítés a lehető legmagasabb színvonalon, a félreértéseket elkerülve valósuljon meg. [/bold]

Tovább

Higiénia, költség és környezet

– működhet-e a környezetkímélő takarítás a kórházakban?

A német tudósító a „zöld” kórházak pro és kontra érveit mutatja be.

Egyre több a gyógyszerre is rezisztens baktérium, egyre kevesebb a képzett személyzet, vezérelv a centralizáció: néhány azok közül a kihívások közül, amelyekkel Németország kórházainak szembe kell nézniük. Ebben a bonyolult helyzetben a „zöld” kórházak csak marginális figyelmet kapnak. A környezetvédelmi témák azonban nem állnak meg az egészségügyi rendszer kapuinál.


Tovább

Lehet, hogy nem csak a fertőtlenítésre kellene koncentrálni

– sok az otthonról hozott csíra is

A kórházi fertőzések (HAIs) azoknak a csíráknak is köszönhetőek, amelyeket mi viszünk be magunkkal az intézményekbe. Sőt. A kórházakban a legveszélyesebb csírák valószínűleg azok, amiket mi viszünk be magunkkal. Erre következtet egy új tanulmány.

Az USA Illinois államában levő University of Chicago egyetemen dolgozó kutatók több mint 250 páciensről vettek kenetet, amikor kórházi kezelésre érkeztek. Ugyancsak kenetet vettek a páciensek közvetlen környezetéről, valamint a velük kapcsolatba lépő nővérekről és orvosokról. A felmérésben részt vevő páciensek kb. 20 százaléka kapott kórházi fertőzést tartózkodása során.


Tovább

A takarítók fontos szerepet vállaltak

– Megtanultak kommunikálni a nehezen beszélő betegekkel

Glasgowban újszerű, értékes szerepben tűntek fel a kórházi takarítók: felajánlották nekik, hogy tanulják meg, hogyan kommunikáljanak a veszélyeztetett betegekkel. A takarítószemélyzetet megtanították a testbeszéd használatára, mozdulatokra, arckifejezésekre, hangjelzésekre és egyéb jelekre, hogy képesek legyenek megérteni, és megértetni magukat olyan betegekkel, akik nehezen fejezik ki magukat beszéd segítségével.

Tovább

C. difficile mellett hiába a jobb minőségű a takarítás?

– lehet, hogy nem elég csak jobban takarítani...

Az egészségügyi intézményekben tapasztalható jobb minőségű takarítás hatékonyan csökkenti a gyakran érintett felületeken megtelepedő baktériumok számát. Két nemrég közzétett jelentés azonban arra mutat rá, hogy a C-difficile fertőzések előfordulása nem csökken attól, ha fejlettebb takarítási gyakorlatot vezetnek be.

Amerikai kutatók 12 hónapig tartó felmérést végeztek hét heveny megbetegedéseket kezelő kórházban a fokozott minőségű takarítás hatásairól. Ezt követően a kapott eredményeket összevetették a standard takarítással, amelyet nyolc kontrollkórházban folytattak. A vizsgálatokat Curtis Donskey, az Ohio államban levő Case Western Reserve University School of Medicine (orvosi egyetem) orvosprofesszora vezette. Az intenzívebb tisztítást követően a kutatók azt találták, hogy csökkent a kórokozók újra-megjelenési (regenerálódási) száma pl. a vancomycinre rezisztens Enterococcus és az MRSA esetében a gyakran érintett felületeken.


Tovább

Mérgező pára betegítette meg a dolgozókat

– a kórháztakarítók 80.700 eurós kártérítést kaptak

Az Egyesült Királyság egyik kórházában a takarítással foglalkozó dolgozóknak 80.700 euró (25 millió forint) kártérítést ítéltek meg. A kártérítést azért kapták, mert megbetegedtek miután munkájuk során érintkeztek a fertőtlenítő vegyszerekkel.

A Torbay and South Devon NHS Foundation Trust (országos egészségügyi szolgálat torbayi és déldevoni alapítványi tröszt) 22 alkalmazottja hét évvel ezelőtt kezdte használni az Actichlor terméket. Állításuk szerint nem kaptak semmilyen oktatást annak használatához.


Tovább

<< 0 1 2 3 4 >>

Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább a cikkhez

Aladdin Nagy Kft. - TAKARÍTÓCÉG

Cím: 2800 Tatabánya Akácfa u. 31. (Komárom-Esztergom)

Telefon: +36 34 425-413

Fax: +36 34 511-639

E-mail: aladdin2@t-online.hu

-Napi piperetakarítás irodákban;
- ipari területeken;
-általános nagytakarítás;
-építõipari átadás elõtti nagytakarítás;
-ablaktisztítás;
-szõnyegtisztítás;
-kárpit-, autókárpit-tisztítás.
Az Aladdin Nagy Kft weboldala

Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt. - TAKARÍTÓCÉG és LÉTESÍTMÉNYÜZEMELTETŐ

Cím: 1148 Budapest Fogarasi út 5. (Pest megye)

Telefon: +36 1 468-4080

Fax: +36 1 468-4088

E-mail: mail@future-fm.hu

-Teljes körû facilty management szolgáltatás:
-létesítménygazdálkodás,
-üzemeltetés,
-takarítás,
-kertészet,
-étkeztetés,
-gépjármûflotta kezelés, iratkezelés,
-biztonsági szolgáltatások
A Future FM weboldala

Hocz és Medvegy Kft - TAKARÍTÓCÉG és KÖLTÖZTETŐ

Cím: Békéscsaba Kazincy u. 31/b. (Békés megye)

Telefon: 66/442-380

Fax: 66/442-380

E-mail: hmkft@hoczesmedvegy.hu

Takarítás, költöztetés!!!!!!!
Ingyenes árajánlat és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetőség, rövid időre is.
Hocz & Medvegy Kft weboldala

Nilfisk Kereskedelmi Kft. - TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI FORGALMAZÓ

Cím: Szigetszentmiklós-Lakihegy 2310 II.Rákóczi F. út 10. (Pest megye)

Telefon: +36 (24) 507-450

Fax: +36 (24) 507-451

E-mail: info.hu@nilfisk.com

Nilfisk padlótisztító automaták, seprő-szívó gépek, kommunális tisztítógépek, háztartási- és ipari porszívók, egytárcsás súrolók, polírozógépek, szőnyegtisztítók, gőztisztítók; Nilfisk magasnyomású mosók, gőztisztítók, ipari porszívók, központi és önkiszolgáló tisztítórendszerek, központi porszívók; Nilfisk CarWash önkiszolgáló autómosók; Nilfisk és JYSK tisztítószerek.
A Nilfisk weboldala

Vermop Hungária Kft. - TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI FORGALMAZÓ

Cím: Törökbálint DEPO I. ép. Hrsz. 062/66. (Pest megye)

Telefon: 23/336-086

Fax: 23/334-196

E-mail: info@vermop.hu

Professzionális takarító rendszerek.
A Vermop Kft weboldala

ablaktisztítás

ablaktisztító eszközök

autókárpit-tisztítás

biztonsági szolgáltatások

csomagolódobozok

egytárcsás súrolók

előkészített moprendszer

építőipari átadás előtti takarítás

épületüzemeltetés

étkeztetés

facility management

gépjárműflotta-kezelés

gőzborotvák

gőztisztítók

háztartási- és ipari porszívók

ipari porszívók

ipari területek takarítása

iratkezelés

irodatakarítás

kárpittisztítás

kefék

kertészet

költöztetés

kommunális tisztítógépek

központi és önkiszolgáló tisztítórendszerek

központi porszívók

létesítménygazdálkodás

magasnyomású mosók

mikrobiológiai laboratóriumok takarítása

mikroszálas törlőkendők

mopok

nagytakarítás

napi pipere takarítás

nilfisk

nilfisk carwash önkiszolgáló autómosók

nilfisk és jysk tisztítószerek

nilfisk padlótisztító automaták

padlótisztító eszközök

polírozógépek

porszívó

raktározás

seprő-szívó gépek

seprűk

szaktanácsadás

szállodai takarítókocsik

szőnyegtisztítás

szőnyegtisztítók

takarítás

takarítókocsik

tisztaterek takarítása

törlőkendők

vermop profi takarítóeszközök

Lapozható pdf (pl.: céges katalógus, magazin, stb.)

Ár: 2000 Ft

Leírás: Vállaljuk lapozható pdf-ek elkészítését. Ha már maga a pdf kész, akkor oldalanként 2000 Ft az átalakítás. Ha magukat a pdf-eket is el kell készíteni, akkor kérjen külön ajánlatot. Vállaljuk a megtervezést, logótervezést, kisarculat-tervezést, kiadványtervezést.

TTT-online-magazin előfizetés

Ár: 3000 Ft

Leírás:Az összes jelszóval védett tartalmat olvashatja a www.tisztatertechnologia.hu-n, már azelőtt is, hogy a TTT-pdf-magazin megjelenne.

Tartalom: szakmai hírek, újdonságok, vélemények, interjúk, riportok, esettanulmányok, takarítási problémák és megoldásaik, stb.

Az online előfizetés megrendelhető a kiadónál (Tamásné szabó Zsuzsanna e.v.).

TTT-pdf-magazin regisztráció

Ár: ingyenes

Leírás:

Csak regisztrálnia kell, és onnantól kezdve önt is értesítjük e-mailben, amikor megjelent a következő TTT-pdf-magazin. Kérjük, jelölje meg, takarítással, forgalmazással foglalkozik-e, ha pedig valamilyen létesítmény képviselője, akkor azt írja meg, milyen típusú épületről van szó.

Apróhirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: 5000 Ft

Leírás:

Ha takarítógépeket, eszközöket, egyéb takarításhoz szükséges dolgokat vásárolna, vagy eladna, akkor azt az Apróhirdetés rovatban közölheti. A hirdetés díja egy hónapra vonatkozik. A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Álláshirdetés a www.tisztatertechnologia.hu oldalon

Ár: ingyenes

Leírás:

Állást keresők és állást kínálók hirdetéseit díjmentesen jelentetjük meg az oldalon, az Álláshirdetés rovatban! A megrendelés fülre kattintva a megjegyzés rovatba írja be, milyen szöveggel szeretné megjelentetni a hirdetését!

Tisztítás-technológia c. könyv

Ár: 6000 Ft

Leírás:

Bogdán Tibor, Csordás Tamás és Pataki László: Tisztítás-technológia 2014

Könyvünk a tisztítás-technológiai szakma elméleti és gyakorlati képzéséhez nyújt szakmai és módszertani útmutatót, és ajánljuk szakembereknek is hivatásuk gyakorlásához. Azokat az alapvető matematikai, fizikai, kémiai és szakmai törvényszerűségeket ismertetjük benne, melyek a szakma magas szintű gyakorlásához szükségesek. Több évtizedes gyakorlati és elméleti tapasztalatainkat összegyűjtve, elemezve és szakmai elhivatottságtól vezérelve tesszük közkinccsé a könyvben.
Ajánljuk mindenkinek, aki a tisztítás-technológiai vagy létesítmény-gazdálkodási iparban tevékenykedik, azért, hogy eredményesebb és sikeresebb legyen. A könyv nyelvezete szakmailag kifogásolhatatlan, de közérthető, vagyis tanuló- és olvasóbarát.
A könyv írása közben törekedtünk megfogalmazni az épített és természeti környezet megóvásának fontosságát. Ezért minden esetben hangsúlyoztuk a kezelőszerek helyes használatának illetve a technológiai fegyelem betartásának jelentőségét.
A könyv három részből áll. Az elsőben a tisztítás-technológiai szakmában előforduló kockázatokkal, tisztasági szintekkel, a tisztítás-technológiai törvényszerűségeivel, hatásmechanizmusaival, a technológiai fegyelemmel és a piktogramokkal foglalkozunk. A második részben a tisztítás-technológiához szükséges háttérismereteket foglaljuk össze. S a könyv harmadik részében szót ejtünk a környezettudatosságról, a normákról, az ergonómiáról továbbá az alkalmazástechnikai módszereket mutatjuk be. Az olvasó számos ábrát, rajzot, piktogramot, táblázatot és fotót talál a könyvben, melyek mind a jobb megértést segítik. Második, bővített kiadás, 345 oldal. ISBN: 9789630838672
Postázási költség: Kb. 1320 Ft.

2017-től a könyvet Bogdán Tibortól kérje. Tel: +3630/921-7089 e-mail: bogdantibor2@gmail.com

PuccParádé Tudományos takarítás c. könyv

Ár: 1999 Ft

Leírás:

Jeff Campbell: PuccParádé
Tudományos takarítás
Fordította: Zalán Magda

A PUCCPARÁDÉ nem más, mint útmutatás a heti takarításhoz. Végiggondolt, egyszerű módszer, amely lépésről lépésre halad: fürdőszoba, konyha, portörlés, porszívózás. A módszert egy CLEAN TEAM nevű, San Franciscó-i takarítóvállalat dolgozta ki. Valamennyi elképzelhető műveletet, technológiát és tisztítószert kipróbáltak, s közben mérték az időt és ellenőrizték a minőséget is. Módszerük segítségével eljutottak odáig, hogy háromszemélyes csapatuk 42 perc alatt takarít ki egy átlagos házat. Tetőtől talpig. 131 oldal.
Illusztrációk: Kelemen István
ISBN 963 9365 14 4
TTT előfizetőknek csak 999 forint
Postázási költség: 241 forint

Összesen KÉT darab van!

Durbák Ildikó: Haristum c. könyv

Ár: 1490 Ft

Leírás:

"Egyre gyakrabban lobbannak fel a lángok Budapesten. Mintha a tűz tudatos lény lenne. Vagy netán valaki irányítja? A fiatal tűzoltónak, Áronnak rémálmai vannak, megmagyarázhatatlan dolgok történnek vele. Eddig két lábbal állt a földön, de egyre inkább meginog a materializmusa, a természetfeletti betör az életébe. Lesz-e elég ereje, hogy megbirkózzon azzal, amit megtud magáról és a világról? Megtalálhatja a boldogságot és a szerelmet? Megtörténhet valaha, hogy a fekete fehérré válik, és a gonosz megpróbál jót tenni? És vajon bocsánatot nyerhetnek a múlt bűnei?"

Könnyed olvasmány, tökéletes ajándék! Lepje meg szeretteit egy izgalmas, lebilincselő regénnyel.

A postaköltséget a megrendelő fizeti.
ISBN: 978-963-12-1070-5

Cégnév:

Számlázási cím:

Postázási cím:

E-mail:

Telefonszám:

Ügyintező neve:

Megjegyzés:Hajnali műhelytakarítás az Őrs vezér térnél

Megbízható, józan életű, leinformálható, erkölcsivel rendelkező takarításban jártas 50 év körüli férfi munkatársat keresünk hajnali műhelytakarításra és külső területek rendben tartására. A munkahely az Örs vezér tere közelében található autószerelő műhely. A jelentkezést fényképes önéletrajz formájában várjuk a következő címre : info@porminus.hu

Email-cím: info@porminus.hu

Feladva: 2015-09-16 06:00:00

Feladó: Kovács Béla

Külföldön is rendet tesz a magyar start-up

– Közép-Európában terjeszkedik az ország legnagyobb online takarítószolgálata

Nemzetközi vizekre evezve terjeszkedik az ország egyik legdinamikusabban fejlődő start-upja, a Rendi.hu. A Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő növekedési befektetési programján keresztül 800.000 euró (247 millió forint) tőkével járul a Rendi nemzetközi terjeszkedéséhez. A 2018-as év nagyszabású tervei között kiemelt szerepet kap a nemzetközi terjeszkedés, első lépésként a közép-kelet-európai régióra fókuszál a vállalat.
- Az itthon jól bevált, kapacitás megosztáson alapuló sharing economy üzleti modellt fogjuk alkalmazni a V4-ek térségében: Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban. Terveink ambiciózusak, célunk 2020 végére a négy országban együttvéve a havi 35 ezer megrendelés elérése – mondta el Csillik Timur, a cég ügyvezető igazgatója. A támogatás fennmaradó részét a start-up hazai és nemzetközi versenyképességének növelésére fordítja.


Tovább

Év Vállalkozója 2016

- három takarítócég-vezető is van a kitüntetettek között

Megvannak az Év Vállalkozója díj 2016-os kitüntetettjei, akik között a takarítóipar is képviseltette magát.

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) ajánlására nyerte el a díjat a A Porminus Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Béla.

A Somogy megyei VOSZ ajánlásával pedig a Kristály-Mix Kft. vezérigazgatója , illetve tulajdonosa, Antal Mihályné, és Samu Attila.

Mindhárman évtizedek óta a szakmában dolgoznak.

A Tiszta Tér Technológia magazin gratulál a díjakhoz!

Tovább

Jelentős cégfelvásárlás a magyar piacon

Az olasz cégcsoport holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül vette meg a Bokk Paper Kft-t.

Tovább

Megvan az első deklaráltan zölden takarító cég!

-– mérföldkő a magyar takarítóiparban

Elsőként nyerte el Magyarországon takarítócég a Környezetbarát Szolgáltatás nemzeti ökocímkét, amely igazolja, hogy takarítási tevékenységük az adott helyen környezetbarát. A Future FM Zrt. 2015. július 24-én „Irodatakarítás a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában” címen nyújtott be pályázatot a „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítésre és a védjegyhasználati jog elnyerésére.

Tovább

Rendi lett a HelpyRend, rendelésre: új névvel dübörög tovább a trendi startup

Az első magyar online takarítás-közvetítő saját felmérésének eredménye alapján áprilistól új néven kínálja szolgáltatásait. A hazai alapítású, Magyarországon működő startup a könnyebb beazonosítás miatt döntött a Rendi név mellett.

Tovább

Egymilliárdos takarítási megrendelés

- ennyiért takarítja a MÁV állomásokat a Jánosik Kft. konzorciuma

A Jánosik és Társai Kft. és stratégiai partnerének konzorciuma nyerte el Délkelet-Magyarország területén és Budapest egy részén a MÁV állomások tisztán tartására és rendbetételére kiírt, évi egymilliárd forintos közbeszerzési pályázatot - közölte a takarítási üzletágban piacvezető cég tulajdonosa az MTI-vel.

Tovább

Környezetbarát takarítási szolgáltatás

- A Future FM Zrt. elsőként nyerte el az ökocímkét

A Future FM Zrt. elsőként nyerte el a környezetbarát takarítási szolgáltatás nemzeti ökocímkéjét, ami hivatott igazolni Magyarországon a termékek és szolgáltatások környezetbarát voltát. A nyertes pályázó szolgáltatása a Tata Consultancy Services Ltd. magyarországi irodájában valósult meg. A védjegyelnyerést igazoló tanúsítvány ünnepélyes átadása is itt történt.

Tovább

A Henkel teljesítette a 2014. évi pénzügyi célokat

— Jó teljesítmény egy kihívásokkal teli környezetben

Az árbevétel 0,4 százalékkal 16,428 milliárd euróra nőtt (szerves növekedés: +3,4 százalék)
Az üzemi eredmény* 2,9 százalékkal 2,588 milliárd euróra nőtt
Az árbevétel-arányos megtérülés* (EBIT-marzs) 0,4 százalékponttal 15,8 százalékra emelkedett
Az elsőbbségi részvények hozama* (EPS) 7,6 százalékkal 4,38 euróra nőtt
A javasolt osztalék 7,4 százalékkal, elsőbbségi részvényenként 1,31 euróra nőtt

Tovább

Számlázás 2015-től

- adminisztráció-csökkentés jeligére

Kedves Olvasóink! Már régóta szerettük volna, de az idén meg is léptük: átálltunk az online számlázásra.

Tovább

Ők lettek az év üzemeltetője!

- 8 kategóriában összesen 9 díjat osztottak ki az „Év Irodája” versenyen

Az Év Irodája verseny idei díjátadó gáláját a Budapest Music Centerben tartották meg február 5-én. A neves szakemberekből álló zsűri 8 kategóriában összesen 9 díjat osztott ki – írta realista.hu.

Tovább

COMFORT Burkolattechnika Szakkiállítás és Konferencia

- Ahol február 21-én középpontban a takarítás!

A budapesti Syma Rendezvényközpontban tartják 2014 február 19-21 között a Burkolattechnika Szakkiállítást. Ennek zárónapján „műsoron lesz” a takarítás is. Íme, milyen programra számíthat, aki kilátogat:

Tovább

Díjat kapott a takarítócég vezetője

- Pintér Zoltán 2013-ban az Év Vállalkozója lett

Tavaly december 6-án tizenegyedik alkalommal adták át a magyar szellemi élet kiemelkedő képviselőinek a Prima Primissima díjat, és a vállalkozói szférában az Év Vállalkozója díjakat.

Tovább

Új vezető a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézeténél

- a cég 1500 takarítót fog kiképezni az idén, már az új OKJ szerint

A Tisztítás-technológiai Tudományok Intézet Kft. alapítója, Ritz Tibor blogján számolt be róla, hogy decemberben átalakították a céget. Hogy miért kellett alapjaiban átszervezni a vállalkozást, annak okaként egy nagy volumenű munkát jelölt meg.

Tovább

Príma-díjat kapott

- Bagosi Sándor gyulai takarítócég-vezető

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) ügyvezető elnök­sége a vállalkozás területén elért kiemelkedő eredményeket és a meghatározó közéleti tevékenységet ismeri el a Príma-díjjal.

Tovább

Megnyitott a kelet-közép-európai gépfelújítási és bérlési központ!

- augusztus elsején nyitott meg a kelet-közép-európai piacot Kolozsvárról kiszolgáló takarítógép-felújítási és takarítógép-bérlési központ.

Hogy mi ebben az igazi újdonság, arról a Tennant takarítógépeket forgalmazó Tenrom ügyvezető igazgatóját, Gorbai Attilát kérdeztük.

Tovább

Nilfisk-Advance szilárd alapokon (x)

A Nilfisk-Advance több mint egy évszádos tapasztalattal szolgálja ki ügyfeleit, valamint 5000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte.

Cégünk dániai központtal rendelkezik, és több mint 40 leányvállalattal büszkélked­het, mindezek mellett megközelítőleg 70 országban van jelen disztribúciós hálózatá­val.

Kevesen tudják, hogy a Nilfisk-Advance magyarországi jelenléte igen jelentős. Gyár­tóegységek találhatók Szigethalmon és Nagy­kanizsán is. Közel 600 főt foglalkoztatunk gyárainkban, ahol padlótisztítókat és porszí­vókat (Szigethalom), valamint magasnyomá­sú mosókat (Nagykanizsa) gyártunk a világ minden tájára.
A magyarországi Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. a Nilfisk-Advance A/S 100 %-os tulaj­donú leányvállalata, több mint 20 éves tapasztalattal és töretlen dinamikával szolgálja ki a takarítási iparágat.

Tovább